Sổ hộ khẩu giấy bị

Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú chỉ được sử dụng, có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú đến hết ngày 31/12/2022. Có nghĩa là từ ngày 1/1/2023, Sổ hộ khẩu giấy sẽ hết thời hạn sử dụng. Vậy những thủ tục liên quan sẽ được thực hiện như thế nào?