Những thay đổi của thẻ căn cước mới từ 1/7

Từ 1/7, thẻ căn cước cấp mới sẽ bỏ các thông tin vân tay, đặc điểm nhận dạng, quê quán...