Xã hội   Giáo dục

PHỔ CẬP GIÁO DỤC:

Vẫn còn hàng trăm học sinh bỏ học

Cập nhật ngày: 17/03/2019 - 12:30

BTN - Ngày 15.3, Sở GD-ÐT tổ chức hội nghị sơ kết công tác phổ cập giáo dục và xoá mù chữ năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Toàn tỉnh có 137 trường mầm non, mẫu giáo, trong đó có 119 trường công lập, 18 trường ngoài công lập, tăng 1 trường so với năm 2017.  Trẻ 5 tuổi được huy động ra lớp đạt 99,7%. Ở bậc học này, toàn tỉnh có 43 trẻ khuyết tật, trong đó 13 trẻ có khả năng học hoà nhập và số trẻ này được lập hồ sơ cá nhân, chăm sóc đầy đủ theo quy định dành cho trẻ khuyết tật. Tính đến tháng 12.2018, 9/9 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non.

Ðối với giáo dục phổ thông, cấp tiểu học, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Toàn tỉnh có 368 học sinh tiểu học bị khuyết tật có khả năng theo học chương trình phổ thông. Sau kỳ nghỉ hè năm học 2017-2018, có 66 học sinh tiểu học bỏ học. Kết thúc học kỳ I của năm học 2018-2019, có 47 học sinh tiểu học bỏ học, tăng cao hơn năm học trước.

Tổng số trường tiểu học còn 247 trường. Hiện 9/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, trong đó có 3 địa phương được công nhận đạt chuẩn mức độ 3.

Ở cấp trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tiếp tục học lên trung học cơ sở đạt gần 99%. Từ đầu năm học 2017-2018 đến nay (tính luôn cả học kỳ I của năm học 2018-2019), cấp học này có 121 học sinh bỏ học, giảm so với những năm học trước đó.

Ðối với cấp trung học phổ thông, toàn tỉnh có 25/95 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục. Số học sinh bỏ học từ đầu năm học đến nay là 193 học sinh, có giảm so với cùng thời điểm này của năm học trước.

Về xoá mù chữ, toàn tỉnh có 95/95 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 1.

Ngoài kết quả đạt được, công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ cũng còn những hạn chế, như: số liệu trong báo cáo không phù hợp với thực tế; có trường hợp học sinh bỏ học nhưng nhà trường lại đưa vào diện rời khỏi địa phương hoặc chuyển trường đi nơi khác. Nguyên nhân được chỉ ra là do một số đơn vị, cơ sở giáo dục chạy theo thành tích, danh hiệu thi đua. Nhiều đơn vị, cơ sở giáo dục vẫn chưa có giải pháp cụ thể, hiệu quả để ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học.

Ð.V.T