Vẫn còn lãng phí nước tưới

Cập nhật ngày: 06/04/2012 - 12:19

Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh vừa có thông báo cắt nước chuyển vụ Đông Xuân sang Hè Thu trên hệ thống các trạm bơm điện. Thời gian kết thúc bơm vụ Đông Xuân tại các trạm bơm Long Hưng, Long Thuận, Long Khánh, Bến Đình (Bến Cầu), xã Phan (DMC), Phước Chỉ (Trảng Bàng) tính từ cuối tháng 3.2012. Riêng trạm bơm Hoà Thạnh (Châu Thành) sẽ ngưng hoạt động từ ngày 10.4. Dự kiến các trạm bơm này sẽ hoạt động tưới vụ Hè Thu 2012 từ giữa tháng 4 (các trạm bơm xã Phan, Phước Chỉ, Bến Đình), cuối tháng 4 (các trạm bơm Long Khánh, Long Hưng) và đầu tháng 5.2012 (các trạm bơm Long Thuận, Hoà Thạnh).

Kênh Đông

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh, từ ngày 1.4, các hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn Tây Ninh đã được cắt nước chuyển vụ Đông Xuân - Hè Thu 2012 để duy tu bảo dưỡng định kỳ. Dự kiến, thời gian mở nước tưới vụ mới trên hệ thống kênh chính Đông, hệ thống kênh Tân Châu và Tân Hưng từ ngày 11.4; kênh chính Tây là 16.4.2012. Đáng chú ý trong năm nay là cho đến cuối tháng 7.2012, hệ thống kênh Tân Hưng vừa phục vụ tưới vừa được thi công các gói thầu thuộc dự án VWRAP. Những tuyến kênh phải thi công sẽ được Xí nghiệp thuỷ lợi lên lịch tưới đan xen: mở nước 3 ngày, đóng nước 7 ngày.

Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh cho biết thêm, theo kế hoạch phân phối nước của Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng- Phước Hoà, sau khi trừ lượng nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp của Tây Ninh, TP.HCM, lượng nước dự kiến cấp cho sản xuất nông nghiệp của Tây Ninh trong năm 2012 khoảng 650 - 700 triệu m3. Về lý thuyết, lượng nước này có thể tưới được trên 50.000 ha. Tuy nhiên, thực tế do mạng lưới kênh nội đồng tưới ra mặt ruộng còn thiếu, tình trạng xen canh nhiều loại cây trồng còn phổ biến nên mức tổn thất nước vẫn còn khá cao. Bình quân, 1 ha vụ Đông Xuân cần đến hơn 10.000m3 nước, một lượng nước quá lớn và trong thực tế không thể “xài hết”.

Hoàng Thi