Vận động được trên 53 tỷ đồng cho quỹ “Vì người nghèo”

Cập nhật ngày: 29/12/2011 - 12:25

Sáng ngày 29.12.2011, Uỷ ban MTTQ VN tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị lần thứ VI, nhiệm kỳ 2009-2014 nhằm đánh giá tình hình công tác Mặt trận năm 2011 và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2012. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm qua, hệ thống Mặt trận các cấp đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì thực hiện đều đạt và vượt chỉ tiêu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cuộc vận động gây quỹ “Vì người nghèo”, xây tặng nhà đại đoàn kết, các hoạt động chăm lo cho người nghèo. Trong năm, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 53 tỷ đồng (chỉ tiêu đăng ký đầu năm là 18 tỷ đồng), đã xây dựng và bàn giao 1.813 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Đặc biệt, MTTQ các cấp đã đóng góp rất lớn vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016; tích cực tham mưu đề xuất kịp thời cho Đảng, Nhà nước chỉ đạo thực hiện tốt chính sách công tác tôn giáo dân tộc, chăm lo đời sống người có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng trao cờ đơn vị dẫn đầu cho Uỷ ban MTTQ huyện Châu Thành và bằng khen của UBND tỉnh cho huyện Trảng Bàng và Dương Minh Châu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà MTTQ các cấp đạt được trong năm qua. Những kết quả đó đã góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh nhà. Đồng chí Phó Bí thư cũng chỉ ra những hạn chế mà công tác Mặt trận trong thời gian tới cần phải khắc phục. Hoạt động của Mặt trận các cấp tuy được đổi mới, có nhiều chuyển biến tốt, nhưng chưa đồng bộ và vững chắc. Chất lượng một số phong trào chưa cao. Việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân từng lúc, từng nơi chưa kịp thời…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu hệ thống Mặt trận thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết IX của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết năm 2012 của Tỉnh uỷ. Trước mắt, MTTQ các cấp tham gia tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào…

Hội nghị cũng đã hiệp thương bầu thay đổi, bổ sung 4 vị Uỷ viên UBMTTQ VN tỉnh Tây Ninh khoá VIII, nhiệm kỳ 2009-2014. Bà Lê Thị Đổi được hội nghị hiệp thương cử giữ chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh thay ông Giang Ngọc Trực chuyển công tác khác.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng cờ đơn vị dẫn đầu cho UBMTTQ VN huyện Châu Thành và tặng bằng khen cho 17 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2011; tặng bằng khen cho 11 tập thể và 1 cá nhân tham gia tốt cuộc vận động Vì người nghèo và công tác an sinh xã hội.

TỐ TUẤN