BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vận động hộ cận nghèo mua BHYT tự nguyện: Chỉ đạt 1,12% số hộ đăng ký

Cập nhật ngày: 29/09/2009 - 02:10

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho biết, trong 9 tháng qua, đã có 131.878 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp cho người nghèo và nhân dân 15 xã thuộc Chương trình 135. Trong đó, có 27.854 thẻ BHYT được cấp cho hộ nghèo thuộc chuẩn Trung ương. Ngoài ra, Sở LĐTB&XH cũng đang tiến hành kiểm tra, rà soát hộ nghèo năm 2009 theo tiêu chuẩn mới trên toàn tỉnh.

Có 26.734 người thuộc hộ cận nghèo cần mua BHYT tự nguyện.

Tuy nhiên, việc vận động hộ cận nghèo mua BHYT tự nguyện đạt kết quả rất thấp. Hiện Sở LĐ-TB&XH đã thống kê được 26.734 người thuộc hộ cận nghèo cần mua BHYT tự nguyện ở 8/9 huyện, Thị xã và đã chuyển danh sách đến BHXH để vận động mua BHYT tự nguyện. Theo quy định, những đối tượng này chỉ phải trả 50% kinh phí khi mua BHYT, phần còn lại được Nhà nước hỗ trợ. Thế nhưng, đến nay chỉ mới có… 300 người thuộc đối tượng trên mua BHYT tự nguyện, chiếm tỷ lệ chỉ… 1,12% so với số hộ đã đăng ký.

HOÀNG THI