Đề án bố trí khu dân cư ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu:

Vắng lặng, đìu hiu

Hơn 5 năm trước, UBND tỉnh có chủ trương xây dựng Đề án bố trí khu dân cư ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu và cho triển khai thực hiện. Đây là chủ trương thiết thực, nhân văn và được lòng dân. Tuy nhiên đến nay, đề án này vẫn đang thực hiện dở dang sau nhiều năm.

Vắng lặng, đìu hiu
Vắng lặng, đìu hiu

Bài, ảnh: Bảo Tâm - Thế Nhân

Thiết kế: Ngọc Trâm