Về Tây Ninh dự lễ, ấm lòng khách phương xa

Về Tây Ninh dự lễ, ấm lòng khách phương xa
Về Tây Ninh dự lễ, ấm lòng khách phương xa
Về Tây Ninh dự lễ, ấm lòng khách phương xa
Về Tây Ninh dự lễ, ấm lòng khách phương xa
Về Tây Ninh dự lễ, ấm lòng khách phương xa
 

Bài, ảnh, clip: Ngọc Diêu – Hòa Khang

Thiết kế: Ngọc Trâm