Vẻ vang truyền thống LLVT Tây Ninh (tt)

Cập nhật ngày: 05/03/2011 - 05:10

 


Hàng ngàn người dân Svay Rieng lánh nạn sang VN qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh năm 1978.Sauchiến thắng 30.4.1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước hoà bình thống nhất, nhưng quân dân Tây Ninh vẫn không được rời tay súng vì trên tuyến biên giới Tây Nam bọn diệt chủng Pôn Pốt – Iêng Sary gây ra chiến tranh phá hoại, tàn sát đồng bào ta hết sức dã man. LLVT Tây Ninh lại chắc tay súng cùng nhân dân chiến đấu bảo vệ quê hương, Tổ quốc.

Cùng cả nước, LLVT Tây Ninh vừa chiến đấu, vừa lao động sản xuất để khắc phục vết thương chiến tranh, nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế giúp nhân dân Campuchia hồi sinh, thoát khỏi hoạ diệt chủng. Hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, LLVT Tây Ninh thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, xây dựng biên giới Việt Nam – Campuchia hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trong điều kiện thời bình, thự hiện lời dạy của ông cha ta “Muốn cho đất nước mãi mãi trường tồn thì người lính phải văn ôn, võ luyện”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đảng bộ, chính quyền tỉnh, LLVT Tây Ninh luôn trung thành vô hạn với Đảng, chế độ XHCN và nhân dân, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng, rèn luyện kỹ năng chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong moi tình huống. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ đi vào hiều sâu, vững chắc. Thực hiện tốt chính sách hậu phươg quân đội, làm tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Tây Ninh rút ra nhiều bài hoc kinh nghiệm quý báu để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay.

Đó là bài học: “Trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân”. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, ngay từ khi mới ra đời, LLVT Tây Ninh đã mang đậm bản sắc truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng: “đã đi là đánh, đã đánh là thắng”, càng chiến đấu càng trưởng thành. Nhận thức đúng vai trò, vị trí của quân đội: “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, sẵn sàng xả thân vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc”, LLVT Tây Ninh không ngừng xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu: “Quân đội ta trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Bài học về quán triệt sâu sắc, phát huy sáng tạo, thực hiện triệt để đường lối quân sự của Đảng: Trong quá trình hình thành, phát triển 65 năm qua, LLVT Tây Ninh đã phát triển rộng khắp thế trận chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích, đánh giặc bằng mọi thứ vũ khí tự tạo, vót chông, rào làng, cài bẫy diệt giặc, lấy súng địch diệt địch. Tận dụng địa thế hiểm trở, hầm hào, địa đạo, nghi binh lừa địch “lấy yếu tháng mạnh, lấy nhỏ thắng lớn”, phát huy sáng tạo nghệ thuật quân sự của Đảng, của dân tộc để giành lấy thắng lợi.

Đồng thời LLVT Tây Ninh còn rút ra bài học về căn cứ hậu phương liên hoàn, vững chắc, bài học về đoàn kết liên minh, chiến đấu giúp bạn “giúp bạn chính là tự giúp mình” và bài học về phát huy truyền thống, nâng cao phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, tiếp tục thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất.

Ngày nay, đất nước ta bước vào giai đoạn hội nhập, trong xu thế toàn cầu hoá, vớ mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Muốn thực hiện được mục tiêu đó, toàn dân, toàn quân ta phải thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; yêu cầu LLVT tỉnh phải hoàn thành xuất sắc 3 chức năng “chiến đấu, công tác và lao động sản xuất”. Thực hiện tốt 3 chức năn này, LLVT và nhân dân ta vừa phát huy bản chất truyền thống vốn có của mình, vừa thể hiện tính nhân văn xã hội chủ nghĩa cua quân đôi ta, bởi vì chỉ có quân đội nhân dân ta mới có được bản chất  truyền thống ấy.

Thiếu tướng Phạm Văn Dỹ- Chính uỷ QK7 và Đại tá Nguyễn Thiện Toàn- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện tại Trung đoàn 174

Trong điều kiện thời bình, đất nước ta đang thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, thời cơ và thử thách đan xen nhau. Vì thế LLVT phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, vì nhân dân, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, không mơ hồ mất cảnh giác. Kịp thời đấu tranh ngăn chặn và đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mặt trận chính trị tư tưởng, văn hoá, lối sống. Bảo đảm cho LLVT luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

LÊ HUY THƯỜNG

(Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh 1930-2005

và Đề cương tuyên truyền của Bộ CHQS tỉnh)