Vi phạm Lâm luật có tăng, nhưng tình trạng phá rừng giảm đáng kể

Cập nhật ngày: 22/07/2012 - 05:34

(BTN)- Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh, trong tháng 6 năm 2012, lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh và các lực lượng bảo vệ rừng (BVR) đã phối hợp tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và truy quét chống phá rừng, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 21 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Trong đó có 7 vụ mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; 2 vụ vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật hoang dã, 1 vụ phá rừng trái phép, 2 vụ khai thác lâm sản trái phép, 1 vụ vi phạm về chế biến lâm sản và 8 vụ vi phạm khác. Cụ thể, ở Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, lực lượng BVR đã phát hiện tại Tiểu khu 17 có 10 cây cừ tạp bị cưa hạ và trong nội địa phát hiện, gỡ bỏ 282 cần bẫy động vật các loại. Tại rừng Phòng hộ Dầu Tiếng, lực lượng BVR phát hiện lập biên bản 1 vụ khai thác gỗ trái phép với khối lượng là 1,67m3 và 5 vụ vi phạm những quy định bảo vệ rừng...

Lâm sản vận chuyển trái phép bị bắt giữ

Luỹ kế, trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh phát hiện lập biên bản 141 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng- tăng hơn so với cùng kỳ 13 vụ. Trong đó, số vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển động vật hoang dã tăng khá nhiều với 30 vụ bị phát hiện lập biên bản, so cùng kỳ tăng đến 24 vụ. Tuy nhiên, cũng so với cùng kỳ năm trước thì tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và tình trạng phá rừng thì lại giảm đáng kể. Trong 6 tháng, các dự án rừng đã phát hiện, lập biên bản và xử lý 35 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, giảm 14 vụ so với cùng kỳ. Đồng thời, tình trạng phá rừng trái phép cũng đã được hạn chế đáng kể, trong 6 tháng các lực lượng bảo vệ rừng chỉ phát hiện và xử lý 12 vụ phá rừng với diện tích là 3,48 ha, trong đó có 0,86 ha rừng trồng. So với cùng kỳ số vụ phá rừng giảm chỉ còn phân nửa (12 vụ) và diện tích rừng bị phá giảm chỉ còn chưa đến 1/3 (8,5 ha). Đặc biệt, nạn phá rừng trồng trong 6 tháng qua đã giảm rất mạnh. Nếu trong 6 tháng đầu năm 2011, các lực lượng BVR phát hiện và lập biên bản hơn 20 vụ phá rừng trồng với tổng diện tích là 14,3 ha, thì đến 6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh chỉ xảy ra vài vụ phá rừng trồng với diện tích bị phá còn chưa đến 1 ha.

Như vậy, cho dù tổng số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trong 6 tháng đầu năm có gia tăng hơn cùng kỳ năm trước, nhưng một số hành vi nguy hiểm xâm hại rừng như phá rừng- đặc biệt là phá rừng trồng và khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép thì lại giảm đáng kể. Nguyên nhân là do Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan tăng cường công tác phối hợp, tuần tra để ngày càng hạn chế số vụ vi phạm. Các cấp, các ngành có liên quan và các đơn vị chủ rừng đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp chỉ đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện khá tốt công tác bảo vệ rừng. Lực lượng Kiểm lâm tích cực kiểm tra truy quét các hành vi mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, phá rừng... Đồng thời, việc xử lý cũng được thực hiện nghiêm minh, kiên quyết hơn. Trong 6 tháng, lực lượng Kiểm lâm đã xác minh, xử lý hành chính 124 vụ, tịch thu 36,7m3 gỗ các loại, tịch thu 24 phương tiện vận chuyển các loại và nhiều động vật hoang dã. Trong đó có 2 vụ vi phạm bị đưa ra xử lý hình sự.

Trong 6 tháng cuối năm 2012, lực lượng Kiểm lâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp cùng các lực lượng BVR tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền song song với việc tuần tra, kiểm soát ngăn chặn nhằm hạn chế tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tiếp tục kéo giảm những vụ vi phạm để cho rừng Tây Ninh phát triển ngày càng bền vững.

Sơn Trần