Xã hội   Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT 2021:

Vi phạm quy chế sẽ bị huỷ toàn bộ bài thi

Cập nhật ngày: 01/03/2021 - 12:16

BTN - Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ Giáo dục và Ðào tạo vừa công bố dự thảo (lần 2) sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Theo dự thảo lần này, điểm a, khoản 2, Ðiều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: thành phần Hội đồng thi: Chủ tịch là Giám đốc sở GD&ÐT, trong trường hợp đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng thi sẽ là phó giám đốc. Các phó chủ tịch Hội đồng là phó giám đốc sở GD&ÐT, một số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, các uỷ viên là lãnh đạo một số phòng thuộc sở, hiệu trưởng trường phổ thông. Trong đó, uỷ viên thường trực là lãnh đạo phòng có chức năng quản lý công tác thi tốt nghiệp THPT thuộc sở.

So với quy chế thi tốt nghiệp năm 2020, sự thay đổi, bổ sung vừa nêu ở trên không đáng kể.

Ðiểm a, khoản 2, Ðiều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh đã học xong chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, thí sinh tốt nghiệp trung cấp tham dự kỳ thi và thí sinh GDTX được bố trí dự thi chung với thí sinh giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi (gọi tắt là thí sinh lớp 12 giáo dục THPT) tại một số điểm thi do giám đốc sở GD&ÐT quyết định, bảo đảm có ít nhất 60% thí sinh lớp 12 giáo dục THPT trong tổng số thí sinh của điểm thi (trong trường hợp đặc biệt, cần phải có ý kiến của Bộ GD&ÐT); việc lập danh sách để xếp phòng thi được thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1 Ðiều này” (nguyên văn).

Tương tự, sự thay đổi, bổ sung ở Ðiều 9 không lớn, tinh thần chung của điều này là, tất cả thí sinh- không phân biệt đối tượng dự thi, sẽ tập trung thi chung, không chia tách, không ưu tiên cho bất kỳ nhóm đối tượng nào, dù đã tốt nghiệp hay chưa.

Khoản 1, Ðiều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Thí sinh dự thi đủ các bài thi/môn thi quy định trong kỳ thi năm trước, nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật huỷ kết quả thi, thì được bảo lưu điểm thi của các bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5 (năm) điểm trở lên trong kỳ thi tổ chức năm tiếp ngay sau đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Ðiểm bài thi hoặc điểm các môn thành phần của bài thi tổ hợp chỉ được bảo lưu theo quy định trên nếu các môn thi thành phần của bài thi đó đều đạt trên 1 (một) điểm”.

Dự thảo lần này khác quy chế hiện hành ở chỗ đã bỏ quy định “thí sinh không sử dụng điểm bảo lưu thì phải thi tất cả các bài thi/môn thi đã đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp THPT như thí sinh không có điểm bảo lưu”. Ðiều này có nghĩa, điểm bảo lưu đã được mặc định, thí sinh có quyền sử dụng điểm bảo lưu của mình ở kỳ thi năm trước.

Khoản 3, Ðiều 54 quy định về đình chỉ thi được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Ðã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép theo quy định tại Ðiều 14 quy chế này vào phòng thi/phòng chờ và khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe doạ những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe doạ thí sinh khác; không tuân thủ hướng dẫn của CBGS hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển về phòng chờ và trong thời gian ở phòng chờ.

Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo trưởng điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu trưởng điểm thi không nhất trí thì báo cáo trưởng ban coi thi quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài thi tự luận hoặc khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm.

Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị huỷ kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.

Thay đổi lớn nhất của việc sửa đổi vừa nêu là, thí sinh vi phạm quy chế thi, bị đình chỉ thi thì huỷ toàn bộ kết quả các bài thi, không còn hình thức trừ điểm nữa.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế thi còn một số nội dung khác nhưng sự thay đổi, điều chỉnh không nhiều. Căn cứ dự thảo lần 2, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vẫn được gọi là kỳ thi tốt nghiệp THPT như năm 2020, không còn kỳ thi THPT quốc gia như từ năm 2019 trở về trước. Toàn bộ kỳ thi hầu như địa phương chịu trách nhiệm, các trường đại học không còn tham gia các khâu coi thi, chấm thi, thanh tra...

Ngày 1.3 là thời hạn chót để Bộ GD&ÐT nhận ý kiến đóng góp của các địa phương.

Ð.V.T