BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vì sao năng suất cây lúa Tây Ninh thấp hơn năng suất bình quân chung cả nước?

Cập nhật ngày: 29/08/2010 - 10:18

Trong chuyến thăm và làm việc tại Tây Ninh ngày 11.8.2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng quan tâm thăm hỏi về tình hình sản xuất nông nghiệp của Tây Ninh. Khi biết tỉnh Tây Ninh có khoảng 150.000 ha diện tích đất trồng lúa và năng suất bình quân cây lúa ở Tây Ninh là 4,7 tấn/vụ/ha, Thủ tướng đặt vấn đề: Vì sao năng suất bình quân cây lúa của Tây Ninh lại thấp hơn năng suất bình quân chung của cả nước là 5 tấn/ha/vụ (thấp hơn 300 kg/vụ/ha-NV)? Các cấp lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng cần xem lại những năm qua đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nông dân đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất đúng mức chưa? Hay là đất nông nghiệp Tây Ninh chỉ có khả năng đạt năng suất như thế thôi, không thể nâng cao hơn nữa. Nếu vậy thì cũng cần suy nghĩ có cây gì thay thế cây lúa có hiệu quả hơn không?

Chỉ cần đưa năng suất tăng lên 300 kg/vụ/ha, thì sản lượng thóc cả tỉnh Tây Ninh tăng lên với số lượng không nhỏ

Vấn đề Thủ tướng Chính phủ nêu ra không chỉ các cấp lãnh đạo và các ngành chức năng phải suy nghĩ, mà chính những người nông dân trực tiếp sản xuất lúa cũng cần phải suy nghĩ, làm thế nào để năng suất ruộng lúa của mình năm sau cao hơn năm trước. Hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ nông dân chưa mạnh dạn áp dụng các phương pháp canh tác mới trong sản xuất lúa. Không ít nông dân còn xa lạ với mô hình “3 tăng, 3 giảm”, hoặc có biết nhưng không tham gia vì… chưa tin tưởng mô hình này. Thậm chí còn có một số trường hợp nông dân không muốn tham gia chương trình liên kết “4 nhà” vì sợ phải vào “hợp tác xã”. Để cho nông dân biết cách và mạnh dạn áp dụng các phương pháp mới trong sản xuất như: áp dụng giống mới, kỹ thuật làm đất, gieo sạ, bón phân, phun thuốc, kể cả khâu thu hoạch tránh thất thoát…, ngành chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa, tổ chức nhiều hơn nữa công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học trong sản xuất và xây dựng các mô hình mẫu cho nông dân tham khảo học tập. Có trực tiếp chứng kiến các mô hình mới, có hiệu quả kinh tế, nông dân mới tin tưởng và mạnh dạn học tập làm theo.

Thiết nghĩ chỉ cần mỗi vụ năng suất lúa tăng lên được 300 kg/ha (bằng với năng suất bình quân chung cả nước). Mỗi năm làm hai vụ, nông dân tăng thêm được 600 kg lúa/ha. Với điều kiện cải tiến kỹ thuật áp dụng phương pháp mới, nhất là không tăng chi phí đầu tư, tính bình quân giá lúa khoảng 4.000 đồng/kg, thì với 600 kg tăng thêm, mỗi năm người người nông sẽ có thêm thu nhập 2,4 triệu đồng/ha. Mức thu nhập tăng thêm nhờ tăng năng suất này đối với nông dân là không nhỏ. Nếu tính chung cả tỉnh, với khoảng 150.000 ha đất nông nghiệp sản xuất lúa, mỗi năm tăng thêm 600 kg/ha thì sản lượng thóc tăng thêm của cả tỉnh là 90.000 tấn, con số này quả rất đáng kể.

D.H