BAOTAYNINH.VN trên Google News

TAND huyện Tân Châu:

Vì sao ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, rồi lại huỷ ?

Cập nhật ngày: 15/05/2016 - 05:02

Bà Vũ Thị Thanh Lan, ngụ khu phố 3, thị trấn Tân Châu gửi đơn đến Toà soạn báo Tây Ninh trình bày: Ngày 24.3.2015, bà gửi đơn đến TAND huyện Tân Châu khởi kiện yêu cầu vợ chồng ông Mai Xuân Nhung, bà Trần Thanh Nga trả số tiền 930 triệu đồng trong một vụ “tranh chấp hợp đồng góp hụi”. Ngày 2.4.2015, TAND huyện Tân Châu thụ lý vụ án. Sau đó, TAND huyện Tân Châu nhiều lần mời các đương sự đến hoà giải để giải quyết vụ án.

Ngày 11.4.2015, bà Lan phát hiện vợ chồng ông Nhung, bà Nga đến Phòng công chứng số 3 huyện Tân Châu làm hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ phần đất có diện tích 11.535,7m2 (địa chỉ tại xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu) cho bà Vũ Thị Bé, ông Nguyễn Văn Toàn. Bà vội  đến TAND huyện Tân Châu đóng 100 triệu đồng, yêu cầu toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn việc chuyển nhượng QSDĐ nêu trên để bảo đảm việc thi hành án.

Sau đó, ngày 13.4.2015, TAND huyện Tân Châu ra Quyết định số 04/2015-QĐ/BPKCTT (Quyết định 04) để ngăn chặn việc chuyển nhượng QSDĐ giữa vợ chồng ông Nhung, bà Nga và vợ chồng ông Toàn, bà Bé. Sau đó, vụ kiện kéo dài nhưng chưa đưa ra xét xử, dù toà án đã tiến hành hoà giải 4 lần. Bỗng dưng ngày 29.3.2016, thư ký toà án điện thoại yêu cầu bà Lan đến nhận Quyết định số 01/2016-QĐ/BPKCTT (Quyết định 01) của TAND huyện Tân Châu huỷ bỏ Quyết định số 04. Bà Lan cho rằng TAND huyện Tân Châu ban hành quyết định huỷ bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước đó là trái quy định, tạo điều kiện cho vợ chồng ông Nhung, bà Nga tẩu tán tài sản. Việc ra Quyết định số 01 xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà, nên bà có đơn khiếu nại đến TAND huyện Tân Châu.

Ngày 20.4.2016, Chánh án TAND huyện Tân Châu Võ Văn Ngầu ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại với nội dung sau: “... Về thời hiệu khiếu nại: Ngày 29.3.2016, chị Lan nhận được quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01 ngày 16.3.2016 của TAND huyện Tân Châu, nhưng đến ngày  4.4.2016 chị mới nộp đơn khiếu nại đối với quyết định trên. Vì vậy, việc khiếu nại của chị Lan đã quá thời hạn theo quy định tại Điều 124 Bộ luật Tố tụng dân sự. Về nội dung khiếu nại: Ngày 16.3.2016, thẩm phán giải quyết vụ án đã ban hành Quyết định số 01 huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời. Ngày 4.4.2016, chị Lan có đơn khiếu nại đối với quyết định trên. Xét yêu cầu khiếu nại của chị Lan, thấy rằng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa vợ chồng bà Nga, ông Nhung với vợ chồng bà Bé, ông Toàn được ký kết trên cơ sở tự nguyện, thủ tục chuyển nhượng đúng quy định pháp luật là có hợp đồng, được Phòng công chứng số 3 Tây Ninh chứng vào ngày 7.4.2015. Mặt khác, tài sản này không phải là tài sản tranh chấp trong vụ án, việc thoả thuận chuyển nhượng xảy ra trước khi toà thụ lý vụ án. Do đó, việc thẩm phán giải quyết vụ án ban hành quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01 ngày 16.3.2016 là phù hợp với quy định pháp luật”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Điều 122 BLTTDS về huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng khi có một trong các trường hợp: “Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị huỷ bỏ, người phải thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nộp tài sản hoặc có người khác thực hiện biện pháp đảm bảo thi hành nghĩa vụ đối với bên có yêu cầu, nghĩa vụ dân sự của bên có nghĩa vụ chấm dứt theo quy định của BLDS”. Trong khi đó, Quyết định số 01 của TAND Tân Châu dựa vào Điều 100 BLTTDS để làm căn cứ ra quyết định thì không “dính gì” đối với trường hợp của bà. Về việc hết thời hiệu, bà Lan cho biết, thời gian tống đạt Quyết định số 01 đến bà, lúc đó bà đang tham dự một phiên toà trong một vụ án khác, do TAND huyện Tân Châu xét xử nên không thể làm đơn khiếu nại.

Trong quyết định trả lời khiếu nại, TAND huyện Tân Châu cho rằng, việc chuyển nhượng QSDĐ của vợ chồng ông Nhung, bà Nga là đúng quy định pháp luật, tài sản bị ngăn chặn không phải là tài sản tranh chấp trong vụ án và việc chuyển nhượng này xảy ra trước khi toà án thụ lý. Qua tìm hiểu vụ việc, chúng tôi biết được hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ này được lập và công chứng ngày 7.4.2015. Trong khi đó, vụ kiện của bà Lan được toà thụ lý vào ngày 2.4.2015 và ngày 13.4.2015 TAND huyện Tân Châu ra Quyết định số 04. Như vậy, việc TAND huyện Tân Châu cho rằng vợ chồng ông Nhung, bà Nga chuyển nhượng QSDĐ trước ngày thụ lý vụ án là chưa chính xác.

Được biết, Điều 168 BLDS quy định thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản là bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Mặt khác, tại Khoản 1, 2 Điều 99 BLTTDS cũng quy định rõ cá nhân có quyền nộp đơn yêu cầu toà án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo đảm thi hành án. Như vậy, việc thẩm phán thụ lý vụ án của TAND huyện Tân Châu ra Quyết định số 04 áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn việc chuyển nhượng tài sản của vợ chồng ông Nhung, bà Nga để bảo đảm việc thi hành án sau này là phù hợp quy định pháp luật.   

Vì sao vụ kiện kéo dài, thẩm phán ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn việc chuyển nhượng tài sản để bảo đảm thi hành án, rồi sau đó lại ra quyết định huỷ bỏ? Bà Vũ Thị Thanh Lan mong muốn những thắc mắc của mình được TAND tỉnh xác minh làm rõ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bà.

ĐỨC TIẾN