Công nghệ   Khoa học

Vì sao tôm hùm đất bị cấm nuôi ở Việt Nam? 

Cập nhật ngày: 23/05/2019 - 13:45

Chúng ăn tôm cá, lúa, phá hoại bờ kênh mương và có tuổi thọ cao nên nguy cơ ảnh hưởng đa dạng sinh học.

Nguồn VNE