Vị trí việc làm quyết định chỉ tiêu biên chế

Cập nhật ngày: 06/03/2012 - 05:26

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu trong phiên họp thường kỳ tháng 7.2011 xem xét thông qua báo cáo chỉ tiêu biên chế năm 2012.

Có thể thấy, thực trạng hiện nay là các cơ quan có thu hút người tài nhưng không xác định được vị trí việc làm để bố trí, phát huy tài năng của họ phù hợp với công việc đặt ra; đồng thời, việc xác định biên chế được thực hiện theo cách xin cho, từ dưới đề nghị lên, trên phân bổ xuống. Đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng không phát huy được hiệu quả, năng lực của CCVC cũng như sự lãng phí biên chế khi người phải ôm nhiều việc, người không có việc để làm... Thực chất của việc xác định vị trí việc làm là trả lời được câu hỏi trong cơ quan, tổ chức có bao nhiêu chỗ làm việc để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đó. Hiện tại, Bộ Nội vụ đã xác định được vị trí việc làm của các đơn vị thuộc khối cơ quan bộ (17 vụ) là 84 vị trí; của khối các cơ quan trực thuộc bộ (8 cơ quan, tổ chức) là 88 vị trí. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ xác định được số biên chế cần có là 1.979 người. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng đã xác định được ở khối TƯ là 174 vị trí việc làm; khối cấp tỉnh là 53 và cấp huyện là 13 vị trí việc làm. Từ đó xác định số lượng biên chế cần bổ sung cho ngành là 6.513 người.

Để thực hiện vấn đề mới và khó này, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần nhận thức rõ tính cấp thiết và nên chủ động tham khảo cách làm từ các cơ quan tiên phong để triển khai xác định vị trí việc làm đỡ lúng túng, góp phần thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng CCVC.

Theo HNMO