Viện KSND và Cục Hải quan Tây Ninh ký kết phối hợp liên ngành

Cập nhật ngày: 01/10/2011 - 02:06

(BTNO)- Thực hiện Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25.10.2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (KSND) và Cục Hải quan Tây Ninh cùng ký kết phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Viện trưởng Viện KSND và Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh ký kết phối hợp liên ngành trước sự chứng kiến của cán bộ hai ngành

Việc ký kết phối hợp liên ngành cũng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong tình hình mới; đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; việc khởi tố, điều tra và xử lý tội phạm đúng quy định của pháp luật.

Thạch Minh