BAOTAYNINH.VN trên Google News

Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển TP.Hồ Chí Minh: Trình bày đề cương Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Dương Minh Châu

Cập nhật ngày: 16/03/2013 - 05:19

(BTNO)- Ngày 15.3.2013, Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển thuộc Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh (IDR) do GS.TS Hồ Đức Hùng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Dương Minh Châu về việc thông qua đề cương Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của huyện đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Cán bộ IDR thuyết minh về đề cương Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của huyện Dương Minh Châu.

Đề cương quy hoạch tổng thể được IDR báo cáo thuyết minh bao gồm 4 phần: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, dân số, nguồn nhân lực; Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2001 đến năm 2010; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện.

IDR là đơn vị tư vấn cho UBND huyện thực hiện quy hoạch tổng thể việc phát triển KT-XH theo hướng thực tiễn và phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. IDR đã nghiên cứu, thu thập số liệu và đưa ra một số định hướng phát triển cho huyện, cụ thể: đến năm 2015 đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực; đến năm 2020 cơ cấu mục tiêu của huyện là công nghiệp - thương mại - dịch vụ - nông nghiệp với việc chuyển dịch cơ cấu sang lĩnh vực phi nông nghiệp, thu hút đầu tư vào các cơ sở kinh doanh từ nhiều nguồn; đến năm 2030 cơ cấu mục tiêu sẽ là thương mại - dịch vụ - du lịch - công nghiệp - nông nghiệp với việc đẩy mạnh phát triển ngành thương mại, dịch vụ và du lịch…

Sau khi nghe báo cáo thuyết minh, đại diện các phòng, ban chức năng của huyện cũng đã có một số ý kiến đóng góp cho Đề cương quy hoạch, trong đó nhấn mạnh đến quan điểm phát triển kinh tế cần phải gắn với công tác bảo vệ môi trường. Về quy hoạch phát triển địa phương, đề cương cũng chưa chú trọng đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chưa có hướng sử dụng cụ thể đối với các loại tài nguyên được đánh giá là tiềm năng, chưa quan tâm đến vấn đề xử lý nước thải; việc quy hoạch phát triển phải theo hướng bền vững; hướng phát triển về du lịch sinh thái trên địa bàn huyện như thế nào.

Bên cạnh đó, định hướng phát triển cho ngành nông nghiệp theo IDR đưa ra là giảm dần diện tích cây lúa, tăng diện tích cây công nghiệp ngắn ngày, nhưng hiện tại, Quốc hội và Chính phủ đều đang thắt chặt vấn đề về diện tích lúa nên cần phải xem xét lại để đưa ra hướng phát triển phù hợp hơn. Về việc quy hoạch phát triển rừng theo đề cương đưa ra là khó thực hiện, vì diện tích rừng trên địa bàn huyện hiện nay chủ yếu là rừng phòng hộ; đề cương cũng chưa đề cập đến vấn đề phổ cập trung học, nâng cao dân trí; cần đánh giá sâu hơn nữa hiệu quả phát triển kinh tế của các ngành nghề…

Theo IDR, viện sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, số liệu và chỉnh sửa theo hướng góp ý của các cơ quan chức năng huyện để hoàn thiện đề cương. Dự kiến đề cương quy hoạch được hoàn thiện trong quý III năm 2013. Cụ thể, trong tháng 4.2013 sẽ tiến hành thu thập dữ liệu và đến tháng 9.2013 sẽ trình đề cương lên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh.

Trúc Ngân


 
Liên kết hữu ích