Việt Nam có 779 cơ quan báo chí trên cả nước

Việt Nam có 779 cơ quan báo chí trên cả nước

Nguồn TTXVN