Việt Nam – Thế giới: Sẽ hỗ trợ thực hiện 20 đề án chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 27/03/2009 - 08:19

Theo một điều tra của Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES) và ĐSQ Phần Lan, hai lĩnh vực tham nhũng nhiều nhất là quản lý đất đai và dự án, công trình xây dựng

Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới tại VN sẽ tổ chức vòng chung khảo Ngày sáng tạo Việt Nam 2009 và các hoạt động trao đổi tri thức với chủ đề “Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng” vào ngày 12- 13.5.2009 tại Hà Nội. 

Đây là cuộc thi tìm kiếm các đề án nhằm thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm tại cấp cơ sở.

Đã có hơn 150 đề án dự cuộc thi Ngày sáng tạo Việt Nam, tập trung vào các chủ đề: Tăng cường cải cách hành chính, trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương trước người dân, thúc đẩy và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch và chi tiêu ngân sách ở địa phương, đặc biệt là phần ngân sách do nhân dân đóng góp, đẩy mạnh tính công khai, minh bạch trong thủ tục hành chính...

Nội dung ý tưởng liên quan đến quyền tiếp cận thông tin cũng được khuyến khích như tăng cường nhận thức của người dân và cách tiếp cận thông tin về các chính sách, luật, quy định và ngân sách của Chính phủ, cải thiện sự chủ động từ phía chính quyền trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến người dân như pháp luật về khiếu nại, tố cáo...

Đầu tháng 4, Ban tổ chức cuộc thi sẽ công bố các đề án lọt vào vòng chung khảo. Các tiêu chí đầu tiên để ý tưởng, sáng kiến được lựa chọn là phải có tính sáng tạo, tính khả thi, tính bền vững và khả năng nhân rộng. 

Trong Ngày sáng tạo tổ chức vào tháng 5 này, tác giả các đề án vào vòng chung khảo sẽ trình bày với ban giám khảo các sáng kiến hỗ trợ công tác phòng chống tham nhũng, tăng tính minh bạch và trách nhiệm. Sẽ có khoảng 20 đề án xuất sắc nhất được lựa chọn, mỗi đề án có thể được cấp tối đa 15.000USD để thực hiện.

Thông tin chi tiết về chương trình Ngày sáng tạo VN 2009 được đăng tải trên trang web của Ngân hàng Thế giới: worldbank.org/vn/ngaysangtao, trang web của ngành Thanh tra: thanhtra.gov.vn và trên Báo Thanh tra.

(theo Vietnamnet)