Vịt chạy đồng được quản lý chặt

Cập nhật ngày: 04/08/2009 - 06:17

Ông Tôn Thất Hàn – Chi cục trưởng Chi cục Thú y cho biết: Đến nay, ngành Thú y và các địa phương đã thực hiện tốt công tác quản lý giám sát hoạt động ấp nở và chăn nuôi vịt thả đồng theo quy định, đã cấp 884 sổ quản lý vịt chạy đồng.

Vịt chạy đồng hiện được quản lý chặt, được cấp sổ chăn nuôi và kiểm tra tiêm phòng định kỳ.

Theo nhận định của Chi cục Thú y, hiện công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm được các địa phương triển khai thực hiện tốt; tỷ lệ gia cầm, thuỷ cầm trong tổng đàn thuộc diện tiêm được tiêm phòng cúm H5N1 đạt tỷ lệ cao; ngoài các đợt tiêm phòng chính, ngành Thú y còn thường xuyên duy trì công tác tiêm phòng bổ sung liên tục đối với số gia cầm, thuỷ cầm phát sinh hoặc chưa được tiêm.

Đến nay, ngành Thú y cũng chưa phát hiện gia cầm hoặc sản phẩm gia cầm nhập lậu từ Campuchia sang.

HOÀNG THI