'Vỡ mộng' nội địa hóa ôtô tại Việt Nam

Cập nhật ngày: 22/11/2019 - 16:00

Mục tiêu nội địa hóa ôtô của Việt Nam đã đặt ra, sau hơn 20 năm, vẫn cách vạch đích rất xa.

'Vỡ mộng' nội địa hóa ôtô tại Việt Nam

Nguồn VNE