BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm tăng 4,48% so cùng kỳ

Cập nhật ngày: 23/06/2011 - 02:00

Cục Thống kê cho biết, 6 tháng đầu năm 2011, vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh ước đạt 4.278 tỷ đồng, tăng 4,48% so cùng kỳ. Có thể nói, đây là điều đáng mừng, trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới.

Trong 6 tháng đầu năm 2011, khu vực Nhà nước ước thực hiện được 610 tỷ đồng, giảm 22,69% so cùng kỳ năm trước (chủ yếu giảm vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước). Trong đó, nguồn vốn ngân sách tập trung đạt 270 tỷ đồng, giảm 39,75%; vốn đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết đạt 233 tỷ đồng, giảm 2,8%. Nguyên nhân giảm là do thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã rà soát, cắt giảm những dự án mới chưa khởi công, dự án chậm triển khai để điều chuyển, bổ sung vốn cho 39 dự án trọng điểm, thiết yếu phải hoàn thành trong năm 2011 (tổng vốn đầu tư 71 tỷ đồng). Ngoài ra, một nguyên nhân khác là giá vật tư tăng cao trong những tháng đầu năm cũng đã làm giảm tiến độ thi công của các công trình.

Một dự án đang được đầu tư ở Gò Dầu

Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, vốn đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết, nguồn vốn khác cũng giảm mạnh, ước 6 tháng chỉ đạt 3 tỷ đồng, bằng 20,44% so cùng kỳ. Ngược lại, vốn tự có, vốn vay đầu tư của các doanh nghiệp Nhà nước tăng khá cao (24 tỷ đồng), tăng 61,01%. Vốn đầu tư tự có đạt 80 tỷ đồng, tăng gần 11% so cùng kỳ.

Ở khu vực đầu tư nước ngoài, theo đánh giá của ngành chức năng, tình hình thu hút đầu tư có tín hiệu khả quan, thu hút được những dự án có quy mô lớn. Do đó, mặc dù trong 6 tháng qua chỉ có 5 dự án được cấp phép (bằng 62,5% so cùng kỳ) nhưng số vốn đầu tư khá cao (đạt 436 triệu USD, tăng 427 triệu USD so cùng kỳ). Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm có 7 dự án bổ sung vốn (13,4 triệu USD), có 1 dự án chuyển thành doanh nghiệp trong nước với vốn đăng ký 113 triệu USD.

Trong 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện của khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 2.069 tỷ đồng, tăng 14,84% so cùng kỳ. Phần lớn vốn tập trung ở các hộ gia đình đầu tư xây dựng nhà dân cư và đầu tư sản xuất nông nghiệp (khoảng 1.451 tỷ đồng, tăng 17,61%). Vốn của các tổ chức doanh nghiệp đạt 618 tỷ đồng, tăng 8,83% so cùng kỳ.

HOÀNG THI