VQG Lò Gò- Xa Mát: Năm 2011, cơ bản giải quyết xong tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp

Cập nhật ngày: 27/11/2011 - 05:52

Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát (VQG LG-XM) có tổng diện tích tự nhiên hơn 18.800 ha, trong đó diện tích có rừng khoảng hơn 16.000 ha. Theo thống kê, diện tích đất lâm nghiệp thuộc VQG bị bao, lấn chiếm sử dụng sai mục đích là 648,3 ha với số hộ là 245 hộ. Trong đó, diện tích đã trồng cao su là 105,3 ha, trồng cây điều và cây ăn trái khác là 354,8 ha và trồng các loại cây ngắn ngày 188,2 ha.

Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc VQG LG-XM cho biết từ tháng 5 năm 2009, VQG được chọn làm điểm cho cả tỉnh thực hiện trồng rừng. Do đó, tất cả cán bộ- nhân viên VQG hết sức nỗ lực tập trung vào công tác giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm đất lâm nghiệp trồng cây sai mục đích theo Quyết định 875 của UBND tỉnh để thiết kế diện tích trồng rừng. VQG đã tăng cường kiểm tra, cập nhật số liệu về diện tích cũng như thời gian, đối tượng bao chiếm để có giải pháp cụ thể đồng thời phối hợp cùng địa phương tuyên truyền cho người dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, chủ trương giải quyết bao chiếm của tỉnh và vận động những hộ bao chiếm tự giác chấp hành.

Cây cao su trồng trên đất bao chiếm nhưng đã được cấp “sổ đỏ” vẫn chưa có phương án xử lý

Đến tháng 11 năm 2011, theo con số thống kê thì trên địa bàn VQG đã chặt bỏ cây trồng sai mục đích với tổng diện tích là 423,3 ha, trong đó có khoảng 72 ha cây cao su và hơn 351 ha cây điều và các loại cây trồng khác. Riêng trong năm 2011, người dân đã tự chặt 49 ha, trong đó 15,9 ha cây cao su, hơn 33 ha điều và các loại cây trồng khác. Cũng từ khi thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh, diện tích trồng rừng ở VQG LG-XM đã tăng rất đáng kể. Năm 2009- năm đầu tiên thực hiện Quyết định 875, VQG đã thực hiện trồng rừng với diện tích đạt hơn 170 ha- tăng gấp 4 lần diện tích thực trồng năm 2008. Năm 2010, diện tích trồng rừng tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch. Năm 2011, VQG được giao chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng là 130 ha, nhưng đến nay đã thực hiện trồng được 180 ha- vượt kế hoạch 50 ha. Theo Ban Giám đốc VQG, trong 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 875, việc giải quyết tình trạng bao chiếm có nhiều thuận lợi, hầu hết các hộ dân đều tự nguyện chặt bỏ cây trồng sai mục đích, mặt bằng chuẩn bị cho trồng rừng tốt hơn, nguồn cây giống đảm bảo số lượng và chất lượng và đặc biệt là công tác trồng rừng luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tuy nhiên song song đó cũng còn một số hạn chế như tiến độ giải quyết chưa được liên tục, quyết định xử lý không kịp thời, có sự so bì giữa các hộ đã chặt với các hộ chưa chặt bỏ cây trồng sai mục đích.

Từ nay đến cuối năm 2011, VQG LG-XM còn phải tiếp tục xử lý khoảng 138 ha. Trong đó, diện tích đã trồng cây cao su là 33,4 ha, cây điều là 3,4 ha và 11,5 ha cây mì. Ngoài ra, còn có đến gần 90 ha đất ngập nước. Theo Ban Giám đốc VQG thì đối với đất ngập nước, nếu có thu hồi vẫn không thể trồng rừng được nên tạm thời vẫn cho người dân tiếp tục đăng ký canh tác theo quy định của VQG. Như vậy hiện nay thực chất chỉ còn có 45 ha đang trồng cây sai mục đích phải xử lý. Từ đó, theo Giám đốc VQG thì với tiến độ giải quyết như hiện nay và khi đường ranh nông lâm đã được xác định thì việc xử lý đất lâm nghiệp bị bao chiếm sử dụng sai mục đích theo tinh thần Quyết định 875 của UBND tỉnh ở VQG sẽ có thể hoàn thành cơ bản trong năm 2011.

Sơn Trần