Nhà máy đường Biên Hoà Tây Ninh:

Vụ 2015-2016, giá mua mía tối đa là 1.040.000 đồng/tấn 10 CCS

Cập nhật ngày: 24/10/2015 - 03:22

Công nhân nhà máy bảo trì thiết bị, chuẩn bị vào vụ chế biến.

Ngày 23.10.2015, Nhà máy đường Biên Hoà Tây Ninh tổ chức hội nghị khách hàng đầu vụ chế biến 2015- 2016, dự kiến khởi động vào đầu tháng 11.2015.

Tại hội nghị, lãnh đạo Nhà máy đường Biên Hoà Tây Ninh công bố chính sách thu mua mía vụ 2015- 2016. Theo đó, giá thu mua mía cơ bản từ đầu đến cuối vụ chế biến là 900.000 đồng/tấn 10 CCS tại ruộng, trên xe vận chuyển. Ngoài giá thu mua cơ bản, Nhà máy còn có chính sách trợ giá mía sạch, trợ giá chữ đường.

Trong đó, trợ giá mía sạch tối đa (tạp chất dưới 3%) là 30.000 đồng/tấn; trợ giá chữ đường tối đa (từ 10,5 CCS trở lên) là 110.000 đồng/tấn. Như vậy, giá mía tối đa nhà máy thu mua trong vụ này là 1.040.000 đồng/tấn. Ngoài ra, Nhà máy còn bảo hiểm chữ đường từ đầu vụ đến tết Nguyên đán là 8 CCS, sau tết Nguyên đán là 8,5 CCS.

Vụ ép 2015-2016, Nhà máy đường Biên Hoà Tây Ninh đầu tư trồng và chăm sóc được 5.289 ha mía- giảm hơn 800 ha so với vụ trước, trong đó có gần 2.000 ha trồng tại Campuchia. Dự kiến vụ này sản lượng mía của nhà máy đạt khoảng hơn 355.000 tấn, sản lượng đường chế biến là 34.700 tấn.

S.T