BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vụ chế biến 2009-2010: Giá thu mua mía cơ bản bằng vụ trước

Cập nhật ngày: 07/09/2009 - 07:47

Vận chuyển mía về nhà máy.

Vụ chế biến mía đường 2009-2010, Công ty CP đường Nước Trong vào vụ sớm. Hiện nay Công ty CP đường Nước Trong đã vận hành. Còn Nhà máy đường Biên Hòa- Tây Ninh và Công ty CP Bourbon- Tây Ninh (SBT) dự kiến khởi động máy vào tháng 11. Điều mà nông dân trồng mía quan tâm nhất hiện nay là chính sách thu mua mía của các nhà máy như thế nào?

Vụ chế biến trước (2008-2009) giá thu mua mía khá cao. Đầu vụ, Công ty CP đường Nước Trong thông báo giá cơ bản thu mua mía 10 CCS tại ruộng trên phương tiện vận chuyển là 500.000 đồng/tấn, đồng thời còn hỗ trợ thêm 80.000 đồng/tấn. Do đó, vụ trước mía 10 CCS nông dân bán được 580.000 đồng/tấn. Ngoài ra, chính sách bảo hiểm chữ đường cũng khá thoáng, cộng thêm chính sách thưởng chữ đường và thưởng năng suất. Còn Công ty SBT và Nhà máy đường Biên Hoà thu mua cơ bản cũng là 500.000 đồng/tấn 10 CCS tại ruộng, hỗ trợ có thấp hơn Công ty CP đường Nước Trong đôi chút, nhưng lại có chính sách thưởng nếu nông dân bán mía đủ theo hợp đồng. Dù cách tính có khác nhau, nhưng thực tế nông dân bán mía cho các nhà máy đều có mức thu nhập như nhau.

Vụ chế biến 2009-2010, đến nay chỉ mới có Công ty CP đường Nước Trong đi vào hoạt động và công bố giá thu mua. Theo đó, giá thu mua mía cơ bản vẫn là 500.000 đồng/tấn 10 CCS tại ruộng trên phương tiện vận chuyển. Tuy nhiên, mức hỗ trợ đầu vụ của Công ty CP đường Nước Trong có cao hơn vụ trước đôi chút, 100.000 đồng/tấn. Như vậy mía 10 CCS đầu vụ năm nay nông dân bán cho Công ty CP đường Nước Trong sẽ thu được 600.000 đồng/tấn, cao hơn đầu vụ trước 20.000 đồng/tấn 10 CCS. Ngoài ra, chính sách bảo hiểm chữ đường năm nay có thoáng hơn. Mía có chữ đường nhỏ hơn đến 7,5 CCS Công ty vẫn bảo hiểm đến 9 CCS, nhưng ngưng nhận tiếp lô mía đó. Mía có chữ đường lớn hơn 7,5 CCS, Công ty bảo hiểm 9 CCS. Mía có chữ đường lớn hơn 9 CCS Công ty sẽ tính theo thực tế. Như vậy, giá thu mua mía đầu vụ ở Công ty CP đường Nước Trong thấp nhất là 550.000 đồng/tấn do bảo hiểm chữ đường 9 CCS. Về tạp chất, mía có tạp chất nhỏ hơn hoặc bằng 2% thì được xem là mía sạch, không khấu trừ vào trọng lượng mía giao. Còn mía có tạp chất lớn hơn 2% thì sẽ bị khấu trừ vào trọng lượng mía giao. Riêng mía cháy, Công ty không áp dụng chính sách bảo hiểm chữ đường, chỉ tiếp nhận trong thời gian không quá 48 giờ sau khi cháy và độ đường khử đạt theo quy định của Công ty.

Riêng Công ty SBT và Nhà máy đường Biên Hoà đến đầu tháng 9 vẫn chưa công bố chính sách thu mua mía vụ chế biến 2009-2010. Thế nhưng, chắc chắn giá thu mua cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu so với giá thu mua của Công ty CP đường Nước Trong.

SƠN TRẦN