BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vụ Đông xuân: Nông dân cần chọn các giống lúa thích hợp

Cập nhật ngày: 23/11/2009 - 06:00

Tham quan cánh đồng nhân lúa giống ở xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu.

Kỹ sư Nguyễn Văn Nhành, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh cho biết, để cung cấp lúa giống cho vụ đông xuân 2009-2010, trong vụ mùa 2009, Trung tâm Khuyến nông cùng với nông dân xây dựng các mô hình nhân lúa giống (được xem như lúa xác nhận) từ lúa nguyên chủng. Tổng diện tích nhân giống 116 ha, tập trung ở các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Châu Thành, Dương Minh Châu. Có 3 loại giống lúa nguyên chủng được nhân giống là OM 6073, OM 4900, OM 3536. Năng suất bình quân 4,5 tấn/ha. Như vậy sản lượng lúa giống được Trung tâm Khuyến nông phối hợp với nông dân sản xuất trong vụ mùa được khoảng 482 tấn.

Để nhân lúa giống đạt yêu cầu được xem như giống xác nhận, nông dân phải thực hiện  theo đúng quy trình hướng dẫn Trung tâm Khuyến nông như: áp dụng phương pháp sạ hàng, hoặc sạ thưa, với mức sạ 100 kg lúa giống/ha; thực hiện mô hình “3 giảm, 3 tăng”, tiến hành khử lúa lẫn tạp thường xuyên…

Kỹ sư Nhành cho biết thêm, để sản xuất vụ đông xuân 2009-2010 đạt năng suất cao, lúa đảm bảo chất lượng, nông dân cần chọn lúa giống một cách thích hợp trên từng cánh đồng như các giống: OM 4498, OM 3536, OM 4900, OM 6162, OM 6073, OM CS 2000, VND 95-20…

Các giống lúa trên có đặc tính như sau: Giống OM 4498: thời gian sinh trưởng từ 90 -95 ngày, chiều cao cây lúa trung bình từ 95-100 cm; hơi kháng rầy và đạo ôn, chịu phèn khá; hạt gạo thon dài chừng 7-7,1mm, tỷ lệ bạc bụng thấp; năng suất trung bình từ 6-8 tấn/ha. Giống OM 3536: thời gian sinh trưởng từ 90 -95 ngày, chiều cao cây lúa trung bình từ 92-98 cm; hơi kháng rầy và đạo ôn; hạt gạo thon dài chừng 7,1- 7,5mm, không bạc bụng, có mùi thơm nhẹ; năng suất trung bình từ  5-6 tấn/ha. Giống OM 4900: thời gian sinh trưởng từ 100-105 ngày, chiều cao cây lúa trung bình từ 95-100 cm; hơi kháng rầy, hơi nhiễm đạo ôn, chịu phèn khá; hạt gạo thon dài, trong, thơm nhẹ, mềm, ngon cơm; năng suất trung bình từ 5-7 tấn/ha. Giống OM 6162: thời gian sinh trưởng từ 95- 100 ngày, chiều cao cây lúa trung bình từ 90- 95cm; kháng rầy và đạo ôn khá, chịu phèn khá; hạt gạo dài trong, ngon cơm; năng suất trung bình từ 5-7 tấn/ha. Giống OM 6073 thời gian sinh trưởng từ 95- 100 ngày, chiều cao cây lúa trung bình từ 100- 105cm; hơi kháng rầy và đạo ôn, chịu phèn nhẹ; hạt gạo dài trong, ngon cơm; năng suất trung bình từ 5-7 tấn/ha. Giống OM CS 2000 thời gian sinh trưởng từ 86-90 ngày, chiều cao cây lúa trung bình từ 90- 95cm; hơi  nhiễm rầy và  đạo ôn; hạt gạo dài 7,2mm, không bạc bụng, ngon cơm; năng suất trung bình từ  6-7 tấn/ha. Giống VND 95-20 thời gian sinh trưởng vụ đông xuân từ 87-90 ngày, vụ hè thu và vụ mùa 90-95 ngày, chiều cao cây lúa trung bình từ 85- 90cm; hơi nhiễm rầy và đạo ôn; hạt gạo dài 7,2-7,4mm, không bạc bụng, cơm mềm dẻo; năng suất trung bình vụ đông xuân từ 6-8 tấn/ha, vụ hè thu và vụ mùa 5-7 tấn/ha.

D.H