BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vụ Hè thu: Mô hình liên kết 4 nhà thu hút nông dân

Cập nhật ngày: 15/05/2012 - 04:30

(BTNO)- Vụ lúa Đông Xuân năm 2011-2012, toàn tỉnh Tây Ninh đã xuống giống được 43.455 ha, đạt trên 103% kế hoạch. Đến nay 100% ha lúa Đông Xuân đã thu hoạch xong, năng suất bình quân 5,7 tấn/ha. Trong đó có hơn 1.654 ha với 1.102 hộ nông dân tham gia sản xuất theo mô hình liên kết 4 nhà thâm canh cây lúa theo hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn. Hiệu quả kinh tế trên diện tích lúa sản xuất theo mô hình liên kết 4 nhà hơn hẳn lúa sản xuất đại trà.

Một cánh đồng được nông dân sản xuất theo mô hình liên kết 4 nhà thâm canh cây lúa theo hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn

Theo số liệu của Chi cục Bảo vệ thực vật Tây Ninh, tính đến đầu tháng 5 năm 2012, toàn tỉnh đã xuống giống được 23.726 ha lúa Hè Thu, đạt trên 43% kế hoạch. Trong đó có 1.898 ha, với 1.279 hộ nông dân sản xuất theo mô hình liên kết 4 nhà thâm canh cây lúa theo hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn, tăng 244 ha và 177 hộ so với vụ lúa Đông Xuân 2011-2012.

Số diện tích lúa sản xuất theo mô hình liên kết 4 nhà trong vụ hè thu 2012 được thực hiện tại 15 xã, thuộc 6 huyện trong tỉnh. Gồm: Bến Cầu (459,9 ha), Gò Dầu (367,5 ha), Châu Thành (357,2 ha), Dương Minh Châu (410 ha), Hòa Thành (99,41 ha) và Trảng Bàng 204 ha.

D.H