Vụ khiếu nại thu thuế đất thừa kế của bà Lê Thị Thu Phượng (Tân Biên)

Cập nhật ngày: 05/12/2011 - 11:20

Thông tin phản hồi của Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Tân Biên

Báo Tây Ninh ngày 11.11.2011, có đăng bài báo của tác giả Sông Ninh nêu trường hợp khiếu nại của bà Lê Thị Thu Phượng về việc Chi cục Thuế huyện Tân Biên thu thuế đất bà được thừa kế. Vừa qua, Báo Tây Ninh nhận công văn phản hồi của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) huyện Tân Biên như sau:

Thứ nhất: Văn phòng ĐKQSDĐ Tân Biên chuyển thông báo nộp lệ phí trước bạ của bà Phượng số tiền là 393.790đ và thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân là 6.875đ của Chi cục Thuế huyện Tân Biên. Bà Phượng không đồng ý vì cho rằng nhận thừa kế QSDĐ của mẹ phải được miễn lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng ĐKQSDĐ đã giải thích và yêu cầu bà Phượng đến Chi cục Thuế huyện để được hướng dẫn và giải quyết. Sau đó, bà Phượng nhiều lần đến Văn phòng ĐKQSDĐ và được cán bộ tiếp nhận hồ sơ, lãnh đạo Văn phòng ĐKQSDĐ giải thích hướng dẫn đến Chi cục Thuế Tân Biên để giải quyết. Bởi vì, đây là thông báo nộp lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân của Chi cục Thuế huyện Tân Biên.

Sau đó, bà Phượng đến Phòng TN &MT huyện Tân Biên yêu cầu giải quyết. Lãnh đạo Phòng TN&MT có công văn khẳng định nội dung khiếu nại của bà Phượng về lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân thuộc thẩm quyền của Chi cục Thuế huyện Tân Biên và hướng dẫn bà Phượng đến Chi cục Thuế để được xem xét, giải quyết.

Trích biên bản cuộc họp giữa Chi cục Thuế và Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Tân Biên

Thứ hai, bài báo nêu rằng Chi cục Thuế Tân Biên xác định việc phát sinh khiếu nại của bà Phượng bắt nguồn từ thiếu sót của Văn phòng ĐKQSDĐ trong quá trình xem xét và tiếp nhận hồ sơ. Đại diện Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Tân Biên cũng đã nhìn nhận thiếu sót và đồng ý tiếp nhận hồ sơ thừa kế làm lại lần hai cho bà Phượng để bổ sung cho Chi cục Thuế. Vấn đề này, Văn phòng ĐKQSDĐ trả lời: Chi cục Thuế Tân Biên không có chức năng và thẩm quyền xác định hành vi hoặc quyết định của cán bộ, viên chức, lãnh đạo Văn phòng ĐKQSDĐ là đúng hay sai, có thiếu sót hay không thiếu sót trong quá trình xem xét, xử lý và giải quyết hồ sơ thủ tục về đất đai theo chức trách nhiệm vụ được quy định. Ông Nguyễn Văn Tẩm, Phó giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ Tân Biên, người trực tiếp thụ lý, giải quyết hồ sơ thừa kế của bà Phượng từ lúc tiếp nhận đến khi giải quyết xong hồ sơ khẳng định: Nội dung thắc mắc, khiếu nại của bà Phượng về lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân không thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng ĐKQSDĐ.  Văn phòng ĐKQSDĐ không có thiếu sót gì trong giải quyết hồ sơ của bà Phượng như nội dung bài báo đã nêu.

Phòng ĐKQSDĐ đồng ý tiếp nhận hồ sơ của bà Phượng

Về thông tin phản hồi trên, chúng tôi xin có đôi điều như sau: Nội dung bài báo nêu được tác giả ghi nhận tại buổi làm việc với Chi cục Thuế huyện Tân Biên. Tại buổi làm việc này, Chi cục Thuế huyện Tân Biên đã cung cấp biên bản làm việc ngày 6.9.2011 giữa lãnh đạo, nhân viên Chi cục Thuế huyện Tân Biên, ông Nguyễn Văn Tẩm, Phó giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ và bà Lê Thị Thu Phượng, ông Huỳnh Văn Giữ. Chúng tôi xin lược trích đăng một vài ý kiến có liên quan:

Ông Hồ Quang Thuần (Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế Tân Biên): Trong tờ trình số 63 của UBND xã Tân Phong đã nói rõ lý do làm lại hồ sơ. Trong đó nêu rõ phần diện tích 3.500m2 của bà Phượng nhận thừa kế là thuộc phần di sản của mẹ bà Phượng (là bà Phạm Thị Thu Ba) để lại, hoàn toàn không liên quan đến phần tài sản thuộc quyền sở hữu riêng của ông Giữ. Đây là những giấy tờ quan trọng để cơ quan thuế làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế. Vậy mà đến giờ phút này, Văn phòng ĐKQSDĐ cũng chưa tiếp nhận để chuyển sang Chi cục Thuế theo quy định.

Ông Trần Văn Lựng (Chi cục Trưởng Chi cục Thuế Tân Biên): Khi nhận được đơn khiếu nại của bà Phượng tôi rất bức xúc. Qua xem xét cho thấy hồ sơ ban đầu do Văn phòng ĐKQSDĐ chuyển sang, toàn bộ diện tích 21.388m2 được đem phân chia thừa kế là không đúng. Văn bản phân chia tài sản thừa kế làm lại lần hai chỉ tính riêng phần diện tích đất của bà Phạm Thị Thu Ba sau khi chết để lại là 10.694m2. Tờ trình số 63 của UBND xã Tân Phong cũng đã nêu rõ, nếu hồ sơ này được Văn phòng ĐKQSDĐ tiếp nhận sớm và chuyển sang Chi cục Thuế thì vụ việc có thể đã được giải quyết thoả đáng rồi. Hôm nay, tôi đề nghị Văn phòng ĐKQSDĐ cần xác định rõ việc này nhằm tạo điều kiện giải quyết nhanh hồ sơ đất của bà Phượng.

Ông Nguyễn Văn Tẩm (Phó giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Tân Biên): Tôi đồng tình với ý kiến của anh Thuần, anh Lựng. Tuy nhiên, việc bà Phượng ghi trong đơn “đã khiếu nại nhiều lần” là chưa đúng. Quan điểm của tôi vẫn cho rằng việc xác định tài sản không thuộc thẩm quyền của Phòng TN&MT và Văn phòng ĐKQSDĐ.

Ông Trần Văn Quang (Chi cục Thuế huyện Tân Biên): Việc giải quyết hồ sơ về đất, theo quy định tại thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy chế một cửa liên thông của UBND tỉnh thì Văn phòng ĐKQSDĐ là cơ quan trực tiếp tiếp nhận, trung chuyển và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ đất cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Tiến (Chi cục Thuế huyện Tân Biên): Qua xem xét hồ sơ và diễn biến cuộc họp thì việc phát sinh khiếu nại của bà Phượng là do thiếu sót của Văn phòng ĐKQSDĐ trong việc xem xét và tiếp nhận hồ sơ của người dân. Văn phòng ĐKQSDĐ cũng nên nhìn nhận thiếu sót và rút kinh nghiệm vấn đề này.

Ông Trần Văn Lựng: Theo anh Tẩm nói thì việc xác định tài sản không thuộc thẩm quyền của Phòng TN &MT nhưng trong Tờ trình số 63 của UBND xã Tân Phong không yêu cầu Văn phòng ĐKQSDĐ, Phòng TN&MT xác định tài sản gì mà chỉ yêu cầu xem xét giải quyết hồ sơ làm lại lần hai của bà Phượng. Tại sao Văn phòng ĐKQSDĐ không xem xét kỹ để tiếp nhận và giải quyết?

Ông Nguyễn Văn Tẩm: Hồ sơ nhiều không thể kiểm tra chi tiết được, do trước đây chưa xác định rõ hồ sơ. Qua ý kiến anh Lựng, nay tôi đồng ý tiếp nhận văn bản phân chia tài sản thừa kế làm lại lần hai của bà Phượng và Tờ trình số 63 của UBND xã Tân Phong  để chuyển sang Chi cục Thuế giải quyết theo đúng quy định.

Phòng CTBĐ