Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Vụ lúa Đông Xuân: Nông dân Gò Dầu trúng mùa, được giá

Cập nhật ngày: 13/03/2020 - 09:51

BTNO - Với giá lúa hiện nay khoảng 4.700 đồng/kg nông dân rất phấn khởi, vì có lãi khoảng 15 triệu đồng/ha.

Vụ Đông Xuân năm 2019-2020 diện tích lúa xuống giống trên địa bàn huyện Gò Dầu là 7.347 ha, vượt 100,7% kế hoạch, trong đó nhiều nhất là xã Hiệp Thạnh 1.410 ha, Thanh Phước 1.190 ha, Thạnh Đức 1.100 ha, Cẩm Giang 1.090 ha, Bàu Đồn 890 ha, Phước Thạnh 818 ha, Phước Trạch 687 ha; ít nhất là thị trấn Gò Dầu 120 ha và Phước Đông 42 ha.

Ngay từ đầu vụ, các trạm bơm của huyện đã xây dựng kế hoạch thông báo lịch bơm tưới cho nông dân biết để chủ động sản xuất hợp lý. Ngành chức năng huyện khuyến cáo nông dân sử dụng một số giống lúa có phẩm gạo tốt, hạt dài như OM4900, OM5451…

Để giúp cho nông dân có vụ lúa Đông Xuân thắng lợi, Trạm Bảo vệ thực vật huyện đã triển khai các lớp tập huấn cho nông dân sản xuất ở các xã về quản lý phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn trên cây lúa..., hướng dẫn nông dân, thường xuyên kiểm tra cánh đồng và hướng dẫn xuống giống lúa tập trung.

Hiện nay Gò Dầu đang vào cao điểm thu hoạch, đã có hơn 5.000 ha lúa Đông Xuân được thu hoạch, đạt gần 80% diện tích, mặc dù sâu bệnh có xuất hiện nhưng mật độ không đáng kể, cây lúa vẫn phát triển tốt cho năng suất bình quân hơn 6,5 tấn/ha.

Với giá lúa hiện nay khoảng 4.700 đồng/kg bà con nông dân rất phấn khởi, vì có lãi khoảng 15 triệu đồng/ha. Đến khoảng 20 tháng 3 này nông dân Gò Dầu sẽ thu hoạch xong vụ lúa Đông Xuân để chuẩn bị xuống giống vụ lúa Hè Thu 2020 đảm bảo tiến độ.

Hùng Dũng