Vụ thu tiền sai ở Trường TH Tân Lập: Đang chấn chỉnh những sai phạm

Cập nhật ngày: 07/05/2011 - 09:12

Báo Tây Ninh số ra ngày 4.3.2011 có đăng bài viết về việc Trường tiểu học Tân Lập thu nhiều khoản tiền sai quy định. Mới đây, Phòng GD- ĐT Tân Biên có công văn phản hồi những nội dung mà bài báo đã nêu.

Theo lãnh đạo Phòng GD- ĐT Tân Biên, phần lớn những khoản thu không phải do nhà trường tự đặt ra mà theo sự chỉ đạo của liên ngành, và của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Đặc biệt, trong số 7 khoản thu mà Phòng GD- ĐT Tân Biên nêu ra thì có đến 5 khoản thu liên quan trực tiếp đến Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nói cách khác, cả 5 khoản thu này đều do Ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra vận động thu.

Công văn của Phòng GD- ĐT Tân Biên cũng cho biết, trong vụ việc này Ban giám hiệu nhà trường có hai sai sót. Thứ nhất, chưa kết hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh để cập nhật kết quả vận động đóng góp của phụ huynh học sinh. Thứ hai, chưa báo cáo kịp thời với ngành để có chủ trương giải quyết tình hình thiếu giáo viên dạy lớp 2 buổi/ngày do giáo viên nghỉ hộ sản.

Phòng GD- ĐT sẽ tiếp tục làm việc với nhà trường để có biện pháp chấn chỉnh tình hình nêu trên.

Trước tiên, Báo Tây Ninh hoan nghênh cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục của huyện Tân Biên đã có văn bản trả lời những vấn đề mà bài báo trước đây đã phản ánh lên. Tuy nhiên cũng xin được trao đổi lại vài điều như sau:

Việc Phòng GD- ĐT cho rằng, nhà trường không tự đặt ra các khoản thu thật sự là chưa thuyết phục. Bởi vì, chính Phòng GD- ĐT cho biết, phần lớn các khoản thu là do Ban đại diện cha mẹ học sinh tiến hành. Theo các quy định hiện hành, Ban đại diện cha mẹ học sinh không có quyền và không thể thu các khoản tiền nếu như không thông qua ban giám hiệu nhà trường. Hơn nữa, ban giám hiệu nhà trường không thể không biết các khoản thu sai quy định này. Chúng tôi cũng được biết, ngay sau khi bài báo được đăng tải, Trường tiểu học Tân Lập đã điều chỉnh kế hoạch dạy học đối với các lớp học 2 buổi/ngày và không thu tiền của học sinh nữa!

VIỆT ĐÔNG