Vụ tiểu thương ở Trung tâm thương mại Long Hoa kiến nghị bố trí sạp cho phù hợp: UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết

Cập nhật ngày: 26/01/2013 - 11:23

Trung tâm thương mại Long Hoa

(BTN)- Như đã thông tin, khoảng giữa năm 2012, một số hộ kinh doanh ở cửa 2 Trung tâm thương mại Long Hoa gửi đơn đến UBND tỉnh, các ngành chức năng tỉnh và huyện Hoà Thành, kiến nghị bố trí lại 2 sạp cản trở lối đi, gây ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh của các hộ khác, làm mất mỹ quan và không bảo đảm an toàn về phòng cháy - chữa cháy.

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoà Thành, tháng 9.2012, Phòng đã kết hợp với Ban quản lý chợ Long Hoa, Ban quản lý BOT Trung tâm thương mại Long Hoa giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, quan điểm của Ban quản lý BOT là không bố trí lại 2 sạp bị khiếu nại ở cửa 2 theo yêu cầu của các tiểu thương. Do đó, các tiểu thương không đồng tình và tiếp tục khiếu nại.

Cuối tháng 12.2012, UBND huyện Hoà Thành đã tổ chức họp liên ngành – cơ quan tỉnh, huyện, các đơn vị có liên quan cùng các tiểu thương khiếu nại để giải quyết. Sau khi nghe trình bày của các hộ kinh doanh và khảo sát thực tế, đại diện các cơ quan, ngành chức năng thống nhất quan điểm đề nghị cắt bỏ 2 sạp T083 và T125, đồng thời đề nghị Ban quản lý BOT Trung tâm thương mại Long Hoa sắp xếp, bố trí cho 2 hộ bị cắt sạp kinh doanh ở vị trí khác. Tuy nhiên, Ban quản lý BOT cho biết chưa thể thực hiện việc cắt 2 sạp trên, do chưa có chỗ tái bố trí cho 2 hộ kinh doanh bị buộc phải di dời.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan tại cuộc họp, UBND huyện Hoà Thành đề nghị Ban quản lý BOT Trung tâm thương mại Long Hoa phối hợp với huyện có phương án xử lý 2 sạp T083 và T125.

Mới đây, UBND tỉnh có văn bản giao UBND huyện Hoà Thành tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện tổ chức thực hiện tốt phương án giải quyết đã thống nhất, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

ĐÌNH CHUNG