BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vùng Đông Nam bộ: Tiếp tục trồng mới 25.000 ha cao su

Cập nhật ngày: 05/06/2009 - 06:15

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 750/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 trên quan điểm phát triển cao su cần dựa trên nhu cầu của thị trường, khai thác và phát huy có hiệu quả lợi thế về đất đai, tự nhiên ở một số vùng để phát triển bền vững.

Định hướng quy hoạch cao su được tập trung ở 5 vùng chính: vùng Đông Nam bộ, vùng Tây Nguyên, vùng Duyên Hải Nam Trung bộ, vùng Bắc Trung bộ và các tỉnh vùng Tây Bắc.

Mục tiêu phát triển đến năm 2010 là tiếp tục trồng mới 70.000 ha để diện tích cao su cả nước đạt 650.000 ha, sản lượng mủ đạt 800.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6 tỷ USD; mở rộng công suất chế biến khoảng 220.000 tấn.

Đến năm 2015, tiếp tục trồng mới 150.000 ha, để diện tích cao su cả nước đạt 800.000 ha, sản lượng mủ đạt 1,1 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD, mở rộng công suất chế biến trong 5 năm 360.000 tấn.

Đến năm 2020: diện tích cao su ổn định 800.000 ha, sản lượng mủ đạt 1,2 triệu tấn, kimh ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD.

Theo quy hoạch này, vùng Đông Nam bộ cần tiếp tục trồng mới 25.000 ha trên đất đang sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả... để ổn định diện tích 390.000 ha cao su.

Tổng mức đầu tư cho quy hoạch khoảng 30.000 tỷ đồng. Nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư kinh phí cho các dự án nghiên cứu, tuyển chọn, lai tạo và nhập nội các giống cao su có năng suất, chất lượng cao, cung cấp đủ giống đầu dòng cho các vườn ươm phục vụ yêu cầu sản xuất.

Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư phát triển trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cao su theo quy hoạch được phê duyệt.

Đ.H.T


 
Liên kết hữu ích