Vườn QG Lò Gò- Xa Mát:Sẽ thực hiện hai dự án lớn trong năm 2012

Cập nhật ngày: 27/01/2012 - 08:59

Bò Brahman- Giống sẽ được nhân và đưa vào phát triển đại trà trong dự án

(BTNO) - Theo Thạc sĩ Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Vườn Quốc gia Lò Gò- Xa Mát (VQG), năm 2012 và những năm sau, VQG sẽ thực hiện hai dự án lớn. Đó là dự án “Nâng cao năng lực cho Ban quản lý VQG để giám sát đa dạng sinh học (ĐDSH) của VQG, giới thiệu cơ chế chia sẻ lợi ích và các hoạt động hỗ trợ sinh kế cho người dân sống trong vùng đệm”. Đây là dự án từ Quỹ Bảo tồn Việt Nam (VCF), được Ban quản lý VQG xây dựng thực hiện từ năm 2012, kết thúc trong năm 2013 với 5 gói đề xuất: Cung cấp cho Ban quản lý VQG kỹ năng giám sát các loài thú và sinh cảnh chính; giám sát ĐDSH của VQG, đánh giá cảm nhận của người dân về trữ lượng các loài lâm sản ngoài gỗ (LSNG) thông thường và mức độ sử dụng của người dân địa phương; xác định và thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh kế và các hoạt động tạo thu nhập thay thế cho người dân sống trong vùng đệm; khuyến khích khai thác LSNG bền vững và thí điểm lập cơ chế chia sẻ lợi ích (BSM) như các biện pháp giảm thiểu tác động do hạn chế người dân khai thác lâm sản; các hoạt động chủ yếu do VQG và chính quyền, người dân địa phương phối hợp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bền vững, VQG có sự hỗ trợ về chuyên môn từ các chuyên gia trong từng lĩnh vực hoạt động. Kinh phí để thực hiện Dự án do Quỹ VCF hỗ trợ là 105.752 USD và nguồn vốn đối ứng của VQG là 32.871 USD (tổng cộng tương đương 2.772,4 triệu đồng).

Dự án thứ hai là “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn tại các xã vùng đệm VQG để nâng cao thu nhập cho nông dân”. Cơ quan quản lý dự án là Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan chủ trì là VQG, cơ quan chuyển giao là Trung tâm Công nghệ sinh học nông nghiệp kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp Hưng Lộc.

Mục tiêu chung của dự án là góp phầm làm giảm những hoạt động của cộng đồng có ảnh hưởng không tốt đến tài nguyên thiên nhiên của Vườn Quốc gia. Cụ thể là nhằm nâng cao chất lượng bò giống địa phương bằng bò Brahman và cải tiến phương thức chăn nuôi bằng cách trồng cỏ , dự trữ thức ăn và vỗ béo để tăng khả năng sản xuất của bò, gia tăng thu nhập cho người dân trong vùng dự án; phát triển sản xuất giống sắn KM98-5 có năng suất cao, phẩm chất tốt cung cấp giống mới cho vùng nguyên liệu, đạt tỷ lệ sử dụng giống mới lên khoảng trên 70% vào năm 2015, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng vùng sản xuất sắn bền vững, giảm thoái hoá đất và ổn định nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.

Tổng kinh phí cho dự án khoảng 7.074 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.931 triệu đồng (41%), kinh phí từ ngân sách địa phương 2.358 triệu đồng (33%) và vốn góp của người dân là 1.785 triệu đồng (25%).

Với việc thực hiện hai dự án lớn trên, không bao lâu nữa bộ mặt của VQG và người dân trong vùng đệm- những người thụ hưởng dự án- sẽ có những đổi thay, tốt đẹp hơn.

Võ Cường