BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát: 3 hộ dân tự nguyện chặt bỏ cây điều để trồng rừng

Cập nhật ngày: 11/05/2009 - 11:14

Để chuẩn bị công tác trồng rừng 2009, BQL Vườn Quốc gia đã phối hợp với chính quyền địa phương tích cực lập hồ sơ các hộ bao chiếm đất lâm nghiệp để vận động trồng rừng, đồng thời chuẩn bị xử lý theo pháp luật các trường hợp cố tình vi phạm.

Vườn đã lên phương án, kế hoạch trồng rừng, theo đó đưa ra từng biện pháp giải quyết cụ thể cho từng đối tượng. Đối với diện tích người dân chưa trồng mì thì vận động ký hợp đồng trồng rừng, sau đó thiết kế chừa băng (để trồng rừng về sau) rồi mới cho đổ rò trồng mì. Đối với hộ đã lỡ trồng mì, Vườn buộc phải cam kết khi đến mùa vụ trồng rừng mà người dân chưa thu hoạch mì thì phải nhổ hay chặt băng để trồng rừng, nếu không chịu hợp tác thì Vườn sẽ kiên quyết không cho chăm sóc, thu hoạch. Kế hoạch trồng rừng năm 2009 tỉnh giao cho VQG là 150 ha, đến nay, BQL đã lập hồ sơ thiết kế được 213 ha, đã tiến hành ký cam kết được 134 ha, hiện nay bộ phận kỹ thuật đang thiết kế, để khi thời tiết thuận lợi thì triển khai trồng rừng ngay.

Được biết hiện nay đã có 3 hộ dân đã tự nguyện chặt cây điều, ký cam kết trồng rừng với VQG với diện tích 4,9 ha. Nếu thời tiết thuận lợi, diện tích đất này sẽ được trồng rừng trong đợt 19.5 năm nay.

BÌNH MINH