Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát qua lăng kính nhiếp ảnh

Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát qua lăng kính nhiếp ảnh
Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát qua lăng kính nhiếp ảnh
Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát qua lăng kính nhiếp ảnh
Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát qua lăng kính nhiếp ảnh

Bài: Thảo Nguyên. Ảnh do VQG cung cấp

Thiết kế: Ngọc Trâm