WB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2014 tăng trưởng 5,5%

Cập nhật ngày: 07/04/2014 - 07:04


WB đánh giá Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng - Ảnh minh họa: N.S

Theo WB, nguyên nhân của tốc độ tăng trưởng khiêm tốn này là vì Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi đường lối kinh tế vĩ mô thận trọng, thông qua việc theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng và tiếp tục tập trung cải cách cơ cấu (doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng và giải phóng đầu tư khu vực kinh tế tư nhân).

Bên cạnh đó, các tài khoản thương mại và tài khoản vãng lai dự kiến vẫn thặng dư trong năm 2014 nhưng ở mức thấp hơn so với năm 2013. Lạm phát có thể nằm trong trong chỉ tiêu của chính phủ là 7% vào năm 2014.

WB đồng thời nhận định, những thành quả kinh tế vĩ mô của Việt Nam đạt được trong thời gian qua còn mong manh và đang đối mặt với những rủi ro.

Thứ nhất, tổng cầu của khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn yếu và rất dễ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ diễn biến kinh tế tiêu cực nào. Thứ hai, các cơ quan chức năng có thể buộc phải nới lỏng quan điểm chính sách tài khóa và tiền tệ cẩn trọng để kích cầu khu vực tư nhân còn yếu. Thứ ba, đà cải cách cơ cấu có thể lại tiếp tục chậm chạp, khiến cho tăng trưởng GDP ở mức thấp và làm giảm bền vững tài khóa.

Theo Báo Thanh niên