Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

WinMend System Doctor 1.5.3 - Bảo mật hệ thống tốt hơn

Cập nhật ngày: 12/04/2010 - 05:41

WinMend System Doctor là một cải tiến bảo mật Windows. Với động cơ phát hiện sáng tạo và thông minh của nó, WinMend System Doctor có hiệu quả có thể phát hiện và sửa chữa lỗ hổng bảo mật trong hệ thống, sửa chữa các lỗ hổng phần mềm trong các ứng dụng của bên thứ ba, và ngăn chặn việc chạy các chương trình độc hại khởi động, Trojans, BHOs, quy trình và hệ thống dịch vụ đáng kể cải thiện an ninh hệ thống. Nó cũng cung cấp một hệ thống cấp độ Expert quét tùy chọn để quét các mối đe dọa an ninh tiềm năng trong hệ thống, bảo vệ hệ thống khỏi sự xâm nhập của spyware, adware, Trojan và virus, và loại bỏ rủi ro an ninh hệ thống. Hỗ trợ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Hungary.

Tính năng

1. Quét thông minh Engine

WinMend System Doctor được tích hợp với một máy quét toàn mới động cơ mà thông minh có thể phát hiện các lỗ hổng hệ thống trong Windows, lỗ hổng phần mềm trong các ứng dụng của bên thứ ba và các vấn đề thiết lập bảo mật phù hợp, và nó có thể giúp người dùng sửa chữa các vấn đề được tìm thấy. Nó đơn giản hoá hoạt động của người dùng, và giúp bạn giải quyết kịp thời các nguy cơ bảo mật hơn và hiệu quả.

2. Bảo mật hệ thống độc đáo Hệ thống đánh giá

WinMend System Doctor có thể đánh giá sự an toàn của hệ thống điều hành của bạn để bạn có thể xem tình trạng an ninh của hệ thống thị giác hơn.

3. Báo cáo an ninh toàn diện và chi tiết

WinMend System Doctor có thể tạo các báo cáo an ninh toàn diện xây dựng các chi tiết về từng lỗ hổng bảo mật duy nhất và mối đe dọa an ninh tiềm năng trong hệ thống của bạn, để bạn có thể hiểu được vấn đề bảo mật trong hệ thống và cách sửa chữa chúng với sự rõ ràng được cải thiện.
4. Chuyên viên cấp hệ thống Scan

Một "chuyên gia" cấp hệ thống quét được cung cấp bởi WinMend System Doctor. Nó quét các mối đe dọa an ninh tiềm năng trong hệ thống, chẳng hạn như trong tài nguyên chia sẻ, quản lý người sử dụng đặc quyền, điều khiển từ xa,…vv mà có thể dễ dàng sử dụng bởi các chương trình độc hại (hoặc hacker), và có thể hướng dẫn bạn qua các bước để sửa chữa lỗ hổng bảo mật và loại bỏ an ninh rủi ro trong hệ thống.

Lam Kiều (st)