Xây dựng nông thôn mới:

Xã An Tịnh đạt các tiêu chí khó thực hiện

Cập nhật ngày: 10/11/2014 - 03:30

Sản xuất hàng mây tre ở 1 tổ hợp tác trong xã.

Cùng với việc phát triển công nghiệp, những năm qua trên địa bàn xã An Tịnh, nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ mới liên tục phát triển. Nhờ vậy mà đời sống của nhân dân ở đây ngày càng được nâng cao, xã có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các tiêu chí (TC) xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đến nay, xã đã đạt được 16/19 TC, còn lại 3 TC dự kiến sẽ đạt vào cuối năm 2014.

Trong các TC xã đã đạt được có những TC khó thực hiện như: nhà ở, thu nhập và hộ nghèo. Để đạt những tiêu chí này, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tự đầu tư xây dựng nhà ở của mình, đồng thời tích cực vận động các tổ chức chính trị- xã hội, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân hỗ trợ.

Qua 4 năm thực hiện TC nhà ở, đến nay trên địa bàn xã đã xây dựng được 95 căn nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền 2,87 tỷ đồng. Trong đó xã vận động các tổ chức, các doanh nghiệp và mạnh thường quân hơn 1 tỷ đồng, số còn lại do Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ. Hiện nay trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; 95% nhà dân trong xã đạt chuẩn 3 cứng (mái cứng, khung - tường cứng, nền cứng; niên hạn sử dụng 20 năm), trong đó có khoảng 10% nhà cấp 2, cấp 3, còn lại là nhà cấp 4 (tường gạch, mái tôn, ngói).

Đối với TC thu nhập, địa phương đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, chương trình dự án, đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả nhằm phát triển kinh tế hộ, nâng cao thu nhập của người dân. Đáng lưu ý như Tổ hợp tác chăn nuôi bò lấy sữa Thới - Phong (An Thới và Tịnh Phong); tổ hợp tác đươn đát Thành- Phú- Khương (An Thành, An Phú, An Khương) và các mô hình nuôi gà thả vườn, nuôi ba ba, lươn sạch, nuôi dế thương phẩm; nuôi heo, gà, vịt theo hướng an toàn sinh học...

Các tổ hợp tác, các mô hình sản xuất này đã giải quyết được nhiều lao động tại chỗ, tạo được nguồn thu nhập cho nông dân. Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người ở xã là 26,41 triệu đồng/người/năm; đến năm 2013 nâng lên được 33,44 triệu đồng/người/năm, vượt mức quy định đối với khu vực Đông Nam bộ (theo quy định là 30 triệu đồng/người/năm).

Về TC hộ nghèo, hằng năm UBND xã phối hợp đồng bộ thực hiện các giải pháp giảm nghèo như: Vận động Quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo về nhà ở, chăm sóc sức khoẻ, giới thiệu tạo việc làm, thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các chương trình dự án giải quyết việc làm.

Qua 4 năm thực hiện, xã đã liên kết thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo gồm: Dự án cho vay hộ nghèo trên 4,488 tỷ đồng, hộ cận nghèo 326 triệu đồng; dự án giải quyết việc làm trên 1,344 tỷ đồng; chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường gần 3,690 tỷ đồng;

Vay học sinh, sinh viên trên 6 tỷ đồng; vay xây dựng nhà ở 64 triệu đồng. Đồng thời, trong 4 năm qua, địa phương đã vận động chăm lo cho hộ nghèo nhân dịp lễ, tết… tổng cộng 2.379 suất quà, tổng trị giá trên 492 triệu đồng;

Vận động các đoàn y, bác sĩ trong và ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí được 5 đợt, với 826 lượt người nghèo; phối hợp ngành chức năng tổ chức được 11 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, với 475 học viên theo học và được cấp chứng chỉ nghề.

Từ đó số hộ nghèo của xã hằng năm giảm đáng kể. Cụ thể: năm 2011 xã có 166 hộ nghèo (chiếm 3,22% so với hộ dân trong xã); năm 2012 giảm xuống còn 140 hộ (tỷ lệ 2,62%); năm 2013 còn 75 hộ (tỷ lệ 1,38%) và hiện nay xã còn 46 hộ nghèo (tỷ lệ 0,38%).

Như vậy, trong những năm qua, xã An Tịnh đã tích cực thực hiện và đạt được các TC mà các địa phương khác rất khó đạt được. Hiện xã An Tịnh đang tích cực thực hiện 3 TC còn lại để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.

D.H