Xã An Tịnh (Trảng Bàng): Phấn đấu đến năm 2013 hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 03/03/2012 - 11:47

(BTNO)- Qua khảo sát thực trạng nông thôn mới (NTM) năm 2011 theo bộ tiêu chí Quốc gia về NTM, xã An Tịnh chỉ đạt 5/19 tiêu chí. Đó là các tiêu chí 4 (về điện) với 99,95% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; tiêu chí 8 (bưu điện), xã hiện có 3 điểm phục vụ bưu chính viễn thông, 20 điểm Internet đến các ấp; tiêu chí 12 (cơ cấu lao động), tỷ lệ lao động trong độ tuổi trên địa bàn xã làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ lệ 29,95%; tiêu chí 15 (y tế), số người tham gia các hình thức đạt 40,5%, trạm y tế xã vừa được xây mới khang trang, đạt chuẩn quốc gia; tiêu chí 16 (về văn hóa), trên địa bàn xã có 9/9 ấp đạt chuẩn “Ấp văn hoá”.

UBND xã An Tịnh niêm yết công khai 19 tiêu chí xây dựng NTM trước cổng trụ sở làm việc của xã

Còn lại 14 tiêu chí chưa đạt, xã phấn đấu thực hiện từ nay đến năm 2013 đạt theo tiêu chí Trung ương. Cụ thể trong năm 2012, xã thực hiện 8 tiêu chí: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, thuỷ lợi, trường học đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất văn hoá, nhà ở dân cư, thu nhập bình quân của người dân, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất và phấn đấu hoàn thành 50% tiêu chí về giao thông.

Năm 2013, xã tiếp tục thực hiện 6 tiêu chí còn lại. Trước mắt UBND xã sẽ tiếp tục mời đơn vị tư vấn, trao đổi làm việc để tiến hành lập đồ án xây dựng NTM. Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi ra nhân dân về các tiêu chí xây dựng xã NTM. Trong quý I.2012 xã hoàn chỉnh các thủ tục đề nghị cấp trên thẩm định đồ án quy hoạch xã NTM.

Đây là một trong 3 xã của huyện huyện Trảng Bàng được tỉnh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

D.H