Kinh tế   Nông thôn mới

Xã Bàu Đồn: Quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

 

Năm 2021, Bàu Đồn là một trong những xã được UBND tỉnh chọn làm điểm xây dựng NTM nâng cao. Dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài, xã đã cơ bản hoàn thành 14/16 tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao.

Xã Bàu Đồn: Quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
 

Bài, ảnh: Minh Dương

Thiết kế: Ngọc Trâm