BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Bình Minh đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 24/01/2015 - 12:00

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Hữu Mỹ- Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ đạo  cùng các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới Thành phố và xã Bình Minh.

Tại đây, đoàn đã nghe Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Bình Minh báo cáo quá trình xây dựng nông thôn mới, và Ban Chỉ đạo Thành phố báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Các thành viên đoàn thẩm định tỉnh thống nhất các tiêu chí đều đạt, nhưng đề nghị địa phương làm rõ thêm các vấn đề: việc xã tiếp tục thực hiện công tác cắm mốc chỉ giới theo quy hoạch; việc  thu gom, xử lý rác thải; kế hoạch tiếp tục nhựa hoá, bê tông hoá một số tuyến đường;

Ngoài ra, đoàn đề nghị xã có giải pháp hạn chế xe quá tải, quá khổ; thường xuyên quan tâm duy tu bảo dưỡng đường giao thông; những giải pháp cụ thể giữ vững tiêu chí thu nhập; tăng cường đào tạo nghề để tạo việc làm cho lao động; cần duy trì tốt hoạt động bưu chính…

Kết luận buổi làm việc, ông Vương Quốc Thới thống nhất xã Bình Minh đạt 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, cần bổ sung hồ sơ làm rõ các ý kiến của đoàn, nhằm đảm bảo và duy trì các tiêu chí xã Bình Minh đạt được, làm cơ sở để đoàn trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh là xã nông thôn mới.

 Thanh Vinh


Liên kết hữu ích