Xã Hảo Đước: Phấn đấu xoá nhà tạm, nhà dột nát

Cập nhật ngày: 30/11/2011 - 11:36

(BTNO) - Xã Hảo Đước, huyện Châu Thành và xã Long Giang, huyện Bến Cầu là hai xã được tỉnh chọn thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững từ năm 2011-2015.

Mục tiêu tổng quát của đề án đang được triển khai tại xã Hảo Đước, huyện Châu Thành là hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận được các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội một cách bình đẳng, để họ tự lực vượt qua nghèo đói, vươn lên khá giả và làm giàu. Cải thiện cuộc sống, đẩy nhanh tốc độ tăng thu nhập mức sống của hộ nghèo, hạn chế tốc độ gia tăng khoảng cách chênh lệch về thu nhập, giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo. Không để tái hộ nghèo, đẩy nhanh tốc độ giảm tỷ lệ hộ nghèo trên cơ sở nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ hộ nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo. Phấn đấu đến năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới còn 6%, đồng thời phấn đấu thoát nghèo 2/4 ấp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt trao quyết định sở hữu nhà ở cho các hộ nghèo tại xã Hảo Đước

Sau gần một năm triển khai, xã Hảo Đước đã xây dựng được 53 căn nhà, trong đó có 27 căn nhà được xây dựng từ đề án và 26 căn nhà ĐĐK theo Chương trình 167 của chính phủ. Ngoài ra, nhà nước cũng đã hỗ trợ cho 25 hộ, mỗi hộ được vay số tiền 4 triệu đồng để xây dựng nhà tắm, thời hạn vay là 24 tháng với lãi suất 1%...

Ông Ngô Tấn Công, Chủ tịch UBND xã Hảo Đước cho biết: Nhờ được thực hiện đề án giảm nghèo bền vững nên trong năm qua, công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã được thực hiện tốt, đặc biệt là việc phấn đấu đến cuối năm 2012, cơ bản xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã. Trong những năm tiếp theo, được sự hỗ trợ của Nhà nước, xã sẽ triển khai xây dựng các công trình công cộng như: trung tâm học tập cộng đồng, đường giao thông nông thôn, Trạm y tế xã đạt chuẩn, chợ trung tâm xã và các công trình công cộng khác.

Duy Thức