Pháp luật   Tin tức

Tổng kết phong trào toàn dân bảo ANTQ năm 2018:

Xã Phước Ninh nhận Cờ đơn vị dẫn đầu 3 năm liền của Bộ Công an 

Cập nhật ngày: 06/04/2019 - 20:27

BTNO - Chiều 5.4, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ( Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Trưởng Ban chỉ đạo dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho đại diện 3 tập thể được khen tặng lần này.

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 cho thấy, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, địa phương, lực lượng vũ trang có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt các mô hình phong trào..v..vv… đã chuyển tải kịp thời các thông tin về tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đến cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, học sinh, sinh viên và người dân.

Trong năm 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhận thức của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân nâng lên, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Qua công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều thông tin có giá trị, nhất là về tệ nạn ma túy, cờ bạc, trật tự an toàn giao thông..v..vv

Bên cạnh những thuận lợi, Ban Chỉ đạo cũng nhìn nhận một số hạn chế còn tồn tại như một số ít cấp ủy, chính quyền có thời điểm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn mang tính hình thức, chưa quyết liệt. Hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an và một số ngành, đoàn thể chưa cao, chưa thường xuyên phối hợp kiểm tra, đánh giá các mô hình tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở, trong cơ quan, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng hoạt động..v..vv..

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu trong thời gian tới phải tiếp tục nâng cao vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào với sự quyết tâm và quyết liệt cao nhất nhằm chuyển hóa ANTT ở địa phương. Cần rà soát lại các nội dung của phong trào để ngày càng cụ thể hóa các nội dung này, phù hợp với từng địa phương để mọi người dân có thể hiểu và tham gia đầy đủ.

Phải đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhất là công tác giáo dục pháp luật cho các đối tượng mà nội dung phải phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao. Tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt và tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, nhất là phân công vị trí, vai trò của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi-Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho đại diện tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ năm 2018.

Nhân dịp này, Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh cũng trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có xã Phước Ninh, đơn vị liên tục dẫn đầu phong trào và nhận cờ thi đua của Bộ Công an liên tục 3 năm liền.

Đức An