Xả rác bừa bãi trong lòng hồ Dầu Tiếng  

Cập nhật ngày: 25/01/2021 - 10:08

BTNO - Tại khu nhà tạm của nhiều ngư dân trong lòng hồ Dầu Tiếng (thuộc địa bàn xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu) đang có nhiều rác thải sinh hoạt bị vứt bừa bãi ra môi trường tự nhiên. Việc xả rác như vậy vừa gây mất mỹ quan khu vực lòng hồ, vừa gây ô nhiễm môi trường.

Một kiểu xử lý rác chưa đúng quy định ngay trong khu vực lòng hồ

Ngư dân đang có nhà tạm sinh sống tại đây cần ý thức hơn trong việc thu gom, xử lý rác theo đúng quy định, nhằm bảo vệ cảnh quan và môi trường.

Rất mong cơ quan chức năng có hướng quan tâm, chấn chỉnh.

Minh Quốc