BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu: Tiền trợ cấp khó khăn, vì sao chưa được cấp đủ?

Cập nhật ngày: 04/06/2009 - 09:40

Ngày 15.9.2008, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 127/QĐ-TTg về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ công chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn. Ngày 15.12.2008, Thủ trướng Chính phủ ban hành Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg với cùng nội dung trên. Đối tượng được hưởng trợ cấp theo 2 quyết định là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hiện đang hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước, có hệ số lương từ 3,00 trở xuống.

Thực hiện tinh thần các quyết định của Thủ tướng, ngày 25.2.2009 UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 308/QĐ-UBND trợ cấp khó khăn đối với sinh viên tạo nguồn và cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn. Mức trợ cấp là 90.000đ/người/tháng trong 3 tháng cuối năm 2008 và 4 tháng đầu năm 2009.

Tuy nhiên, cho đến nay (tháng 6 năm 2009) tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu chỉ có cán bộ là công chức và cán bộ chuyên trách xã mới nhận 3 tháng cuối năm 2008, còn lại 4 tháng đầu năm 2009 đến nay vẫn chưa nhận. Riêng cán bộ bán chuyên trách xã chưa nhận được đồng nào (lực lượng vũ trang của xã chưa nhận).

Thiết nghĩ số tiền trợ cấp tuy không nhiều, nhưng nó thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức có mức lương thấp, đời sống khó khăn, đặc biệt là cấp xã, phường, thị trấn. Tất nhiên quá trình ban hành văn bản, chỉ đạo, thực hiện cần có thời gian nhất định. Nhưng với trường hợp ở xã Suối Đá, Dương Minh Châu như đã nêu là quá dài. Tác dụng của một chủ trương hợp lý đúng đắn không còn ý nghĩa.

Vấn đề chúng tôi muốn biết là việc thực hiện bị ách tắt ở chỗ nào? Trách nhiệm thuộc về ai? Và vì sao có sự phân biệt giữa cán bộ công chức xã, cán bộ chuyên trách xã và cán bộ bán chuyên trách xã? Chúng tôi rất mong các cấp có thẩm quyền giải đáp.

Một cán bộ xã Suối Đá