BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Thạnh Đông: Cần đầu tư nhiều mặt và sự nỗ lực của toàn dân

Cập nhật ngày: 18/09/2011 - 11:12

Xã Thạnh Đông là một trong ba xã được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Tân Châu. Vừa qua, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã tiến hành lập kế hoạch giai đoạn 2011-2015, trên cơ sở bản quy hoạch tổng thể do nhà tư vấn mới xây dựng.

Trong đánh giá tổng thể, xã Thạnh Đông mới có 9/19 tiêu chí (TC) đạt chuẩn quy định gồm: Quy hoạch tổng thể (TC1); Điện (TC4); Cơ sở vật chất văn hoá (TC6); Bưu điện (TC8) Y tế (TC15); Đơn vị đạt chuẩn văn hoá (TC16); Môi trường (TC17); Hệ thống chính trị (TC18) An ninh trật tự (TC19). Còn lại 10 tiêu chí, trong đó có 7 tiêu chí đã gần đạt hoặc mới chỉ đạt được một phần; còn 2 tiêu chí hoàn toàn chưa có, chưa xây dựng đó là Chợ nông thôn (TC7) và Hợp tác xã (TC13), còn 1 tiêu chí chưa có cơ sở để đánh giá: Thu nhập bình quân của người dân (TC10). Những tiêu chí gần đạt như hệ thống GTNT toàn xã gần 40 km đường các loại, nhưng mới “cứng hoá” được 1 tuyến dài 10,5 km, còn lại hư hỏng, xuống cấp, lầy lội khó đi. Hệ thống thuỷ lợi, xã có 8,7 km kênh tưới, 10,1km kênh tiêu nhưng hoàn toàn chưa được kiên cố hoá. Về trường học, xã có 4 trường, 29 phòng học, hiện chưa có trường nào đạt chuẩn quốc gia. Về nhà ở nông thôn, mới chỉ có 19,5% nhà kiên cố, còn lại là nhà tạm và 5% nhà tranh lá; hộ nghèo và cận nghèo còn 115 hộ (11%), trong khi đó 95% lao động của xã làm nông nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo mới chỉ có 1,5%. Về TC10 xuất phát từ lao động và việc làm không ổn định, thu nhập của một bộ phận người dân bấp bênh nên xã chưa đánh giá được bình quân mức thu nhập của người dân toàn xã (?!).

Trụ sở xã Thạnh Đông

Trên địa bàn xã hiện có 3 cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô nhỏ và 29 trang trại, chỉ thu hút được hơn 100 lao động. Các doanh nghiệp và người dân trong xã đóng góp vật chất cho đầu tư xây dựng nông thôn mới chưa đáng kể, tư tưởng “trông chờ” vào sự đầu tư của Nhà nước còn khá phổ biến. Công tác tuyên truyền để người dân và các doanh nghiệp hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và ích lợi to lớn của việc đầu tư, đóng góp xây dựng các tiêu chí cần được quan tâm hơn nữa.

Trong kế hoạch kinh phí để thực hiện các tiêu chí từ năm 2011 đến 2015, xã chỉ xây dựng ở mức hết sức khiêm tốn, chưa đến 300 triệu đồng; với mức kinh phí này chỉ đủ chi cho việc xây dựng quy hoạch chung và chi phí cho công tác hành chính; chưa tính được mức đầu tư cụ thể cho các tiêu chí và mức đóng góp của người dân.

Để phấn đấu đạt các tiêu chí của xã nông thôn mới vào năm 2015, cán bộ và nhân dân xã Thạnh Đông phải tự thân vận động, với sự nỗ lực của toàn dân và phải có sự đầu tư vào nhiều lĩnh vực của cấp trên và các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương.

HIỀN LƯƠNG