BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu: Giao bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo 

Cập nhật ngày: 28/11/2023 - 20:03

BTNO - Sáng ngày 27.11.2023, Hội Nông dân xã Truông Mít thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững xã Truông Mít tổ chức bàn giao 8 con bò giống cho 5 hộ dân (có 3 hộ được giao mỗi hộ 2 con bò). Trong đó có 2 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo, 2 hộ mới thoát nghèo.

Bàn giao 2 con bò cho hộ ông Phan Thạch Lĩnh (hộ cận nghèo, ngụ ấp Thuận Hoà, xã Truông Mít).

Việc giao bò được thực hiện theo dự án đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025.

Theo chính sách hỗ trợ của dự án, hộ nghèo và hộ cận nghèo đối với các trường hợp nêu trên được hỗ trợ tối đa 23 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo dưới 36 tháng được hỗ trợ tối đa 21 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng của các hộ để mua bò giống.

Tổng kinh phí thực hiện dự án lần này là gần 228 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ chiếm 50,41%, còn lại là vốn đối ứng của các hộ dân được xét để nhận hỗ trợ mua bò. Công tác bàn giao bò giống diễn ra an toàn, tuân thủ quy định về phòng, chống dịch bệnh.

HND xã Truông Mít – Quốc Sơn