Xây dựng bảng giá đất cho chu kỳ 5 năm 

Cập nhật ngày: 30/08/2019 - 20:20

BTNO - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 22.2.2019 về sửa đổi, bổ sung Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm/lần và công bố công khai vào ngày 1 tháng 1 của năm đầu kỳ. Ngày 22.12.2014, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND về bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 – 2019.

Một mảnh đất được chuyển đổi mục đích từ đất lúa sang đất ở- Ảnh minh hoạ

Đến năm 2018, bảng giá đất đã áp dụng được 4 năm, có nhiều thay đổi, thấp so với mức tăng của thị trường, do vậy cần thiết phải điều chỉnh giá đất cho phù hợp, làm cơ sở để xây dựng bảng giá đất cho chu kỳ 5 năm (2020- 2024).  

Vì vậy, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 22.2.2019 về sửa đổi, bổ sung Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22.12.2014, trong đó đã điều chỉnh giá đất cục bộ một số khu vực có giá đất tăng đột biến…

Để bảo đảm ban hành bảng giá đất giai đoạn 5 năm (2020 – 2024) theo đúng quy định Luật Đất đai 2013, hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện các bước theo quy trình để tham mưu UBND tỉnh xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua, áp dụng từ năm 2020 – 2024, có hiệu lực thực hiện từ ngày 1.1.2020 theo đúng quy định pháp luật.

Giang Hà