BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng cơ bản 7 tháng đầu năm 2009: Có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm

Cập nhật ngày: 30/07/2009 - 08:18

Năm 2009, chỉ tiêu kế hoạch vốn XDCB của Tây Ninh là 1.138,65 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 874,22 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ là 104,43 tỷ đồng, vốn vay tín dụng ưu đãi Bộ Tài chính là 60 tỷ đồng và vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương 100 tỷ đồng. Trong những tháng đầu năm 2009, các cấp, các ngành liên quan nỗ lực đẩy nhanh tiến độ XDCB. Qua đó, tiến độ XDCB những tháng gần đây đã có chuyển biến, nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu.

Đường 781- đoạn cửa Hoà Viện còn vướng giải phóng mặt bằng.

Lĩnh vực XDCB năm 2009 được đánh giá là vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tổ chức họp giao ban XDCB với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã để xử lý những khó khăn còn tồn tại và bàn biện pháp triển khai thực hiện. Hằng tháng UBND tỉnh có tổ chức họp thường kỳ để nắm bắt tình hình XDCB, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan công tác XDCB phải tăng cường phối hợp để xử lý những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn nhiều dự án chưa triển khai thi công. Cụ thể, trong tổng số 50 dự án chuyển tiếp do tỉnh quản lý vẫn còn 11 dự án chưa triển khai thi công và trong 17 dự án mới thì vẫn còn 6 dự án đang tổ chức đấu thầu.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì đến giữa tháng 7.2009, lĩnh vực XDCB toàn tỉnh đã giải ngân được gần 330 tỷ đồng- đạt gần 29% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2009. Trong đó, giải ngân vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương đạt tiến độ cao nhất- được 98,5 tỷ đồng, đạt 98,5% kế hoạch. Phần vốn trái phiều Chính phủ giải ngân được hơn 51 tỷ đồng- đạt gần 49% kế hoạch. Tuy nhiên, phần vốn vay tín dụng ưu đãi của Bộ Tài chính chỉ mới giải ngân được 1,77 tỷ đồng- đạt chưa đến 3% kế hoạch và phần vốn ngân sách địa phương cũng mới giải ngân được 177,5 tỷ đồng- đạt 20,3% kế hoạch cả năm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch XDCB trong 7 tháng đầu năm 2009 có chuyển biến nhưng chưa tích cực, tiến độ thực hiện dự án nhìn chung không đạt kế hoạch. Có nhiều nguyên nhân khiến cho công tác XDCB vẫn còn trì trệ. Một trong những nguyên nhân chính khiến cho nhiều dự án triển khai chậm là do có một số dự án chưa lập đủ thủ tục bố trí vốn và một số dự án chưa đủ thủ tục triển khai thi công. Do đó hiện nay còn một số dự án có trong danh mục nhưng chưa bố trí vốn và cũng có một số dự án đã bố trí vốn nhưng chưa triển khai được do chưa lập đủ thủ tục. Cũng có một số dự án đã triển khai thi công, đã có khối lượng nhưng chưa giải ngân do chưa lập đủ hồ sơ nên tiến độ giải ngân bị ảnh hưởng. Đồng thời, vẫn còn một số dự án đã triển khai thi công nhưng tiến độ không đạt yêu cầu còn do vướng mắc trong khâu bồi thường giải phóng mặt bằng.

Để đẩy nhanh tiến độ XDCB trong những tháng cuối năm 2009, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thị tiếp tục phân khai hết nguồn vốn được giao, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục triển khai thi công những dự án chưa triển khai, đẩy mạnh tiến độ thi công những công trình đã khởi công, đồng thời hoàn thành hồ sơ thanh toán khối lượng đã thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Song song đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải chấp hành nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên theo quy định để UBND tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình XDCB, chỉ đạo xử lý kịp thời, đẩy nhanh tiến độ XDCB năm 2009.

S.T