Công nghệ   Chuyển đổi số

Xây dựng đô thị thông minh gắn với quá trình chuyển đổi số ở thị xã Hoà Thành 

Cập nhật ngày: 15/01/2023 - 10:10

BTNO - Ngày 12.10.2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2087/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thị xã Hoà Thành trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Người dân thực hiện thao tác lấy số thứ tự.

Việc xây dựng thị xã Hoà Thành trở thành đô thị thông minh là một yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu xây dựng, phát triển bền vững, lâu dài của thị xã Hoà Thành nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.

Những định hướng và thiết lập các bước đi cụ thể cho lộ trình trở thành đô thị thông minh có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển bền vững của địa phương.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng đô thị thông minh trong việc bảo đảm thực hiện có hiệu quả định hướng phát triển của thị xã Hoà Thành trong tương lai, UBND thị xã Hoà Thành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thị xã Hoà Thành trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Ông Nguyễn Đức Hảo- Phó Chủ tịch UBND thị xã cho biết, UBND Thị xã đã thực hiện tuyên truyền Đề án trên cổng thông tin điện tử, trên hệ thống truyền thanh cơ sở và qua các Tổ công nghệ số cộng đồng Thị xã đến quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

UBND Thị xã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đề án chuyển đổi số đô thị thông minh của Thị xã do Chủ tịch UBND Thị xã làm Trưởng ban. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo Đề án chuyển đổi số đô thị thông minh của Thị xã thực hiện phân công nhiệm vụ, chế độ báo cáo cụ thể cho các thành viên của Ban Chỉ đạo và các phòng, ban, ngành của Thị xã xác định lộ trình triển khai năm 2023 và các năm tiếp theo. Ngoài ra, còn ghi vốn để đầu tư các công trình cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc vận hành đô thị thông minh.

Hiện nay, Tây Ninh đang triển khai chuyển đổi số theo 3 mục tiêu: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Do đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh của thị xã Hoà Thành sẽ là cơ sở thực hiện, bảo đảm đúng theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 26.1.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

Người dân sẽ được cung cấp các tiện ích hỗ trợ tương tác với nhau, với chính quyền một cách tối ưu.

Qua đó, thị xã Hoà Thành xác định rõ quan điểm xây dựng Đề án nhằm phục vụ cho người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan quản lý Nhà nước. 

Cụ thể, đối với người dân sẽ được cung cấp các tiện ích hỗ trợ mọi người tương tác với nhau, với chính quyền một cách tối ưu, tạo ra môi trường hoạt động minh bạch, đơn giản, thuận tiện, hiệu quả.

Đối với doanh nghiệp nhằm tạo môi trường thuận tiện để doanh nghiệp hoạt động, cung cấp nhiều thông tin để doanh nghiệp tương tác với nguồn dữ liệu mở và có những quyết định kinh doanh dựa trên nền tảng số và môi trường mạng. 

Thông qua đó góp phần xây dựng các dịch vụ tiện ích, cùng chính quyền củng cố, phát huy và xây dựng thị xã ngày càng phát triển. Đối với các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tạo ra kênh kết nối, phản hồi đa chiều, qua đó các tổ chức có thể tham gia một cách hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng và phát triển Thị xã dựa trên nền tảng số và môi trường mạng.

Đối với cơ quan quản lý nhằm đáp ứng dự báo phát triển chính xác hơn, cảnh báo thông tin đa chiều, đặt nền móng về kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu nhằm tăng cường hiệu quả điều hành trên các lĩnh vực quản lý. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong điều kiện ngày càng giảm biên chế theo lộ trình của Trung ương và tỉnh.

Theo kế hoạch triển khai đến năm 2025, mục tiêu Đề án chú trọng vào việc đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành, tiến tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin có tính mở và có độ tích hợp, đồng bộ cao giữa các hệ thống, nhằm bảo đảm khả năng đáp ứng quy hoạch và phát triển bền vững trong tương lai của thị xã Hoà Thành.

Quang cảnh làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thị xã Hoà Thành.

Đến năm 2030, tỷ lệ các chỉ tiêu lên 30% đối với các chỉ tiêu chưa đạt 100% so với chỉ tiêu năm 2025 và duy trì chỉ tiêu đạt 100%. Tối thiểu có 70% số xã, phường đạt về chuyển đổi số. Hoàn thiện các nền tảng cơ bản đô thị thông minh theo bộ tiêu chí đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xây dựng đô thị thông minh cần có sự nghiên cứu thận trọng, chặt chẽ; bám sát sự chỉ đạo, định hướng của các cơ quan ở Trung ương và các ngành của tỉnh; bảo đảm phù hợp với xu hướng chung, điều kiện của địa phương; có kế hoạch và lộ trình cụ thể cùng các bước đi vững chắc nhằm phát huy tối đa các nguồn lực và hiệu quả trong việc xây dựng và phát triển địa phương theo hướng ngày càng thông minh.

Phương Thảo